Aanwijzing klassenbureaus Schepenwet

[Regeling vervallen per 26-03-2006.]
Geldend van 09-02-2003 t/m 25-03-2006

Aanwijzing van rechtspersonen, bevoegd tot het verrichten van onderzoeken als bedoeld in hoofdstuk III van het Schepenbesluit 1965, of waarvan de regels kunnen gelden als eisen als bedoeld in artikel 3a, eerste lid, van de Schepenwet

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Vervoer van de Nederlandse Antillen en de Minister van Vervoer en Communicatie van Aruba;

Gelet op artikel 6, tweede lid, van de Schepenwet en artikel 6 van het Schepenbesluit 1965;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 26-03-2006]

Als rechtspersonen, bevoegd tot het verrichten van onderzoeken als bedoeld in hoofdstuk III van het Schepenbesluit 1965, worden voor onbepaalde tijd aangewezen:

  • a. American Bureau of Shipping (ABS) Europe Ltd. te Londen, Verenigd Koninkrijk;

  • b. Bureau Veritas (BV) te Parijs, Frankrijk;

  • c. Det Norske Veritas (DNV) te Oslo, Noorwegen;

  • d. Germanischer Lloyd (GL) AG te Hamburg, Duitsland;

  • e. Lloyd's Register of Shipping (LR) te Londen, Verenigd Koninkrijk;

  • f. Nippon Kaiji Kyokai (NK) te Tokio, Japan;

  • g. Registro Italiano Navale (RINA) te Genua, Italië.

Artikel 2

[Vervallen per 26-03-2006]

De rechtspersonen, genoemd in artikel 1, worden tevens aangewezen als rechtspersonen waarvan de regels kunnen gelden als eisen als bedoeld in artikel 3a van de Schepenwet.

Artikel 3

[Vervallen per 26-03-2006]

Het besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 9 februari 1998, houdende erkenning en aanwijzing van klassebureaus, nr. DGG/J-98000099, Stcrt. 31, wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 26-03-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant, in de Curaçaosche Courant en in het Afkondigingsblad van Aruba worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

Roelf H. de Boer

Terug naar begin van de pagina