Regeling volmacht Raad voor dierenaangelegenheden

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 01-02-2003 t/m 31-12-2011

Regeling volmacht Raad voor dierenaangelegenheden

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2012]

Aan de voorzitter van de Raad voor dierenaangelegenheden wordt volmacht verleend om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij ten laste van de Staat

  • a. eenmalige overeenkomsten te sluiten ten behoeve van externe deskundigheid ten behoeve van door de Raad uit te brengen adviezen, voorzover deze een bedrag van € 10.000,- niet te boven gaan;

  • b. overeenkomsten te sluiten voor uitgaven van materiële aard, voorzover deze een bedrag van € 10.000,- niet te boven gaan.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2012]

Aan de secretaris van de Raad voor dierenaangelegenheden wordt volmacht verleend om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij ten laste van de Staat overeenkomsten te sluiten voor uitgaven van materiële aard, voorzover deze een bedrag van € 2.500,- niet te boven gaan.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant geplaatst worden.

's-Gravenhage, 29 januari 2003

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina