Vrijstelling EK vissen 2003

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 05-02-2003 t/m 23-01-2004

Vrijstelling EK vissen 2003

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 11 van het Reglement voor de binnenvisserij 1985;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Van artikel 10, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van het Reglement voor de binnenvisserij 1985 wordt vrijstelling verleend voor het voorhanden hebben van meer dan twee hengels in de periode van 7 tot en met 13 juli 2003, voor zover deze vistuigen voorhanden zijn in het kader van de voorbereiding op en de deelname aan het door de Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties georganiseerde Europees kampioenschap wedstrijdvissen 2003 op of in de nabijheid van het Noord-Willemskanaal, aan de westzijde, tussen kilometerpaal 14.2 en kilometerpaal 6.7.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 28 januari 2003

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

B.J. Odink

Terug naar begin van de pagina