Aanpassingsregeling vergoedingen leden Staten-Generaal

[Regeling vervallen per 01-07-2013.]
Geldend van 01-12-2002 t/m 30-06-2013

Aanpassingsregeling vergoedingen leden Staten-Generaal

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Besluit:

[Vervallen per 01-07-2013]

Per 1 december 2002 bedraagt de vergoeding genoemd in artikel 4 van de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer € 1.747,32 per maand.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina