Aanmelding staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2) examens 2003 en 2004

Geldend van 05-02-2003 t/m heden

Aanmelding staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2)

Het staatsexamen Nederlands als tweede taal kent twee programma’s: Programma I en Programma II. Elk programma bestaat uit vier onderdelen; lezen, luisteren, spreken en schrijven.

De staatsexamencommissie wil er met klem op wijzen dat maximaal 3500 kandidaten per onderdeel het examen af kunnen leggen. Dit aantal is onder andere gebaseerd op het aantal beschikbaar gestelde talenpractica voor het examen spreken. Kandidaten die zich aanmelden nadat het maximum van 3500 voor een onderdeel is bereikt, zullen worden doorverwezen naar het eerstvolgende moment. Met name bij het examen van 4 en 5 juli 2004 dienen kandidaten met deze mogelijkheid rekening te houden. Om het voor de partijen die betrokken zijn bij de organisatie van het staatsexamen mogelijk te maken om op dit maximum te kunnen sturen, heeft de staatsexamencommissie het noodzakelijk geacht om voor beide programma’s te komen tot een andere spreiding van de examenmomenten. De zomer examens van beide programma’s zijn daarbij als uitgangspunt genomen waarna er telkens na 17 weken een volgend examen plaatsvindt.

Belanghebbenden, die in oktober 2003 of in het jaar 2004 wensen deel te nemen aan het examen Nederlands als tweede taal ter verkrijging van het diploma van Programma I of II, kunnen vanaf 16 juni 2003 een aanmeldingsformulier aanvragen door te bellen naar de IB-Groep Infolijn: 050 - 599 77 55

of door het aankiezen van de internetsite van de IB-Groep: www.ib-groep.nl

Hieronder worden de examendata en uiterste aanmeldingsdata van de examens voor Programma I en II vermeld.

Het examen voor de onderdelen lezen en luisteren vindt altijd plaats op vrijdag, de onderdelen spreken en schrijven worden op de zaterdag afgenomen.

De datum waarop de staatsexamencommissie de uitslagen vaststelt, is per examen vermeld. Kandidaten kunnen erop rekenen dat zij de uitslagen uiterlijk één week na deze datum ontvangen. Uiterlijk één dag na vaststelling zullen de uitslagen tevens worden gepubliceerd op de internetsite van de IB-Groep: www.ib-groep.nl Gegevens uit deze publicatie kunnen alleen worden verkregen met behulp van het examennummer van de kandidaat.

Examendata

Programma I

Programma I

Examen:

Aanmelden voor:

Vaststelling uitslag:

30 en 31 januari 2004

14 november 2003

15 maart 2004

28 en 29 mei 2004

26 maart 2004

12 juli 2004

24 en 25 september 2004

23 juli 2004

8 november 2004

Programma II

Examen:

Aanmelden voor:

Vaststelling uitslag:

31 oktober en 1 november 2003

29 augustus 2003

15 december 2003

5 en 6 maart 2004

2 januari 2004

21 april 2004

2 en 3 juli 2004

30 april 2004

16 augustus 2004

De

voorzitter

van de staatsexamencommissie Nederlands als tweede taal,

drs. S. Verhallen

Terug naar begin van de pagina