Regeling tarieven Reglement radarpatenten 2003

[Regeling vervallen per 31-01-2004.]
Geldend van 23-01-2003 t/m 30-01-2004

Regeling tarieven Reglement radarpatenten 2003

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 26a, tweede lid, van de Binnenschepenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-01-2004]

Artikel 2

[Vervallen per 31-01-2004]

Artikel 3

[Vervallen per 31-01-2004]

Voor de werkzaamheden die samenhangen met het omwisselen van radardiploma's als bedoeld in artikel 4.02 van het Reglement radarpatenten is een tarief verschuldigd van € 26,60.

Artikel 4

[Vervallen per 31-01-2004]

De Regeling tarieven Reglement radarpatenten wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Vervallen per 31-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 31-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarieven Reglement radarpatenten 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

Roelf H. de Boer

Terug naar begin van de pagina