Aanpassing grondslagen en percentages wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 januari 2003

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 19-01-2003 t/m 27-08-2004

Aanpassing grondslagen en percentages wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 januari 2003

Hoofdstuk 1. Nabetaling over december 2002

[Vervallen per 28-08-2004]

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

De pensioenbedragen, bedoeld in artikel 31b van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 en in artikel 28b van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, zoals zij golden op 30 november 2002, worden voor een nabetaling over december 2002 verhoogd met 25,56%.

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

De percentages waarmede het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden voor een nabetaling over december 2002 vastgesteld als volgt:

A

B

Pensioengrondslagen €

Welvaartstoeslag nabetaling over december 2002

Van

t/m

in %

+ € per %

1225,21

 

1.927,65

 

1225,66

1356,35

1.926,90

1.731,60

1356,80

1404,00

1.717,28

1,97

1404,45

1446,20

1.719,97

1,97

1446,65

2020,68

1.724,56

1,97

2021,14

2066,52

1.726,33

1,97

2066,97

2112,80

1.726,51

1,97

2113,25

2158,18

1.726,65

1,97

2158,63

2204,01

1.726,84

1,97

2204,46

2248,48

1.727,01

1,97

2248,93

2294,31

1.727,21

1,97

2294,77

2385,07

1.727,39

1,97

2385,52

2484,90

1.727,74

1,97

2485,35

2582,92

1.728,09

1,97

2583,37

2678,21

1.728,47

1,97

2678,66

 

1.731,73

1,97

2679,12

2725,86

1.732,06

1,97

2726,31

2773,05

1.732,22

1,97

2773,50

2819,79

1.732,79

1,97

2820,24

2867,44

1.732,95

1,97

2867,89

2914,18

1.733,54

1,97

2914,63

2960,92

1.733,70

1,97

2961,37

 

1.733,79

1,97

2961,82

3004,48

1.734,13

1,98

3004,93

3048,50

1.734,22

1,98

3048,95

3092,51

1.734,68

1,98

3092,97

3135,62

1.734,77

1,98

3136,08

 

1.735,13

1,98

3136,53

3179,64

1.735,22

1,98

3180,09

3222,75

1.735,31

1,98

3223,20

 

1.735,67

1,98

3223,65

3266,76

1.735,75

1,98

3267,22

3309,87

1.735,85

1,98

3310,33

3353,44

1.736,40

1,98

3353,89

3397,00

1.737,48

1,98

3397,45

3440,56

1.737,77

1,98

3441,02

3484,12

1.737,88

1,98

3484,58

3527,69

1.738,36

1,98

3528,14

3571,25

1.738,46

1,98

3571,70

3614,81

1.738,94

1,98

3615,27

3658,38

1.739,08

1,98

3658,83

 

1.739,19

1,98

3659,28

3713,28

1.739,54

1,98

3713,74

3767,74

1.739,67

1,98

3768,19

3822,19

1.740,17

1,98

3822,64

 

1.741,64

1,98

3823,10

3877,10

1.741,81

1,98

3877,55

3931,55

1.742,17

1,98

3932,01

3986,01

1.742,29

1,98

3986,46

4040,46

1.742,81

1,98

4040,91

4084,02

1.742,94

1,98

Artikel 3

[Vervallen per 28-08-2004]

De pensioengrondslagen, bedoeld in artikel 10, eerste, tweede en zesde lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, zoals zij golden op 30 november 2002, worden voor een nabetaling over december 2002 verhoogd met 25,56%.

Artikel 4

[Vervallen per 28-08-2004]

De bedragen, genoemd in artikel 10, achtste lid, onder a en b, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, worden voor een nabetaling over december 2002 vastgesteld als volgt:

Artikel 5

[Vervallen per 28-08-2004]

De grondslagen, bedoeld in artikel 8, eerste, tweede en zesde lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945, zoals zij golden op 30 november 2002, worden voor een nabetaling over december 2002 verhoogd met 25,56%.

Artikel 6

[Vervallen per 28-08-2004]

De bedragen, genoemd in de artikelen 8, zevende lid, onder a en b, en 10, eerste lid, onder e en f, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945, worden voor een nabetaling over december 2002 vastgesteld als volgt:

Artikel 8

[Vervallen per 28-08-2004]

De bedragen, genoemd in artikel 10, achtste lid, onder a en b, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945, worden voor een nabetaling over december 2002 vastgesteld als volgt:

Hoofdstuk 2. Aanpassing per 1 januari 2003

[Vervallen per 28-08-2004]

Artikel 10

[Vervallen per 28-08-2004]

De percentages waarmede het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden per 1 januari 2003 vastgesteld als volgt:

A

B

Pensioengrondslagen €

Welvaartstoeslag per 1 januari 2003

Van

t/m

in %

+ € per %

1225,21

 

1.576,03

 

1225,66

1356,35

1.575,42

1.413,98

1356,80

1404,00

1.402,19

1,63

1404,45

1446,20

1.404,42

1,63

1446,65

2020,68

1.408,21

1,63

2021,14

2066,52

1.409,68

1,63

2066,97

2112,80

1.409,82

1,63

2113,25

2158,18

1.409,94

1,63

2158,63

2204,01

1.410,09

1,63

2204,46

2248,48

1.410,24

1,63

2248,93

2294,31

1.410,40

1,63

2294,77

2385,07

1.410,55

1,63

2385,52

2484,90

1.410,84

1,63

2485,35

2582,92

1.411,13

1,63

2583,37

2678,21

1.411,44

1,63

2678,66

 

1.414,14

1,63

2679,12

2725,86

1.414,41

1,63

2726,31

2773,05

1.414,55

1,63

2773,50

2819,79

1.415,01

1,63

2820,24

2867,44

1.415,15

1,63

2867,89

2914,18

1.415,63

1,63

2914,63

2960,92

1.415,77

1,63

2961,37

 

1.415,84

1,63

2961,82

3004,48

1.416,12

1,64

3004,93

3048,50

1.416,20

1,64

3048,95

3092,51

1.416,58

1,64

3092,97

3135,62

1.416,65

1,64

3136,08

 

1.416,95

1,64

3136,53

3179,64

1.417,03

1,64

3180,09

3222,75

1.417,10

1,64

3223,20

 

1.417,40

1,64

3223,65

3266,76

1.417,46

1,64

3267,22

3309,87

1.417,54

1,64

3310,33

3353,44

1.418,00

1,64

3353,89

3397,00

1.418,89

1,64

3397,45

3440,56

1.419,13

1,64

3441,02

3484,12

1.419,23

1,64

3484,58

3527,69

1.419,62

1,64

3528,14

3571,25

1.419,70

1,64

3571,70

3614,81

1.420,10

1,64

3615,27

3658,38

1.420,21

1,64

3658,83

 

1.420,31

1,64

3659,28

3713,28

1.420,60

1,64

3713,74

3767,74

1.420,70

1,64

3768,19

3822,19

1.421,12

1,64

3822,64

 

1.422,33

1,64

3823,10

3877,10

1.422,47

1,64

3877,55

3931,55

1.422,77

1,64

3932,01

3986,01

1.422,87

1,64

3986,46

4040,46

1.423,29

1,64

4040,91

4084,02

1.423,41

1,64

Artikel 11

[Vervallen per 28-08-2004]

De pensioengrondslagen, bedoeld in artikel 10, eerste, tweede en zesde lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, zoals zij golden op 30 november 2002, worden per 1 januari 2003 verhoogd met 3,79%.

Artikel 12

[Vervallen per 28-08-2004]

De bedragen, genoemd in artikel 10, achtste lid, onder a en b, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, worden per 1 januari 2003 vastgesteld als volgt:

Artikel 14

[Vervallen per 28-08-2004]

De bedragen, genoemd in de artikelen 8, zevende lid, onder a en b, en 10, eerste lid, onder e en f, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945, worden per 1 januari 2003 vastgesteld als volgt:

Artikel 17

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

voornoemd,

C. Ross-van Dorp

Terug naar begin van de pagina