Regeling vaststelling kosten behandeling aanvrage vaarbewijzen 2003

[Regeling vervallen per 31-01-2004.]
Geldend van 21-02-2003 t/m 30-01-2004

Regeling vaststelling kosten behandeling aanvrage vaarbewijzen 2003

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 26, derde lid, van de Binnenschepenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-01-2004]

De door de aanvrager te betalen kosten van behandeling van de eerste aanvrage van het groot vaarbewijs bedragen € 46,30.

Artikel 2

[Vervallen per 31-01-2004]

De door de aanvrager te betalen kosten van behandeling van de aanvrage van een duplicaat dan wel van een vernieuwing van de geldigheid van het groot vaarbewijs in verband met de leeftijdscategorieën, bedoeld in artikel 23a van de Binnenschepenwet, bedragen € 26,60.

Artikel 3

[Vervallen per 31-01-2004]

De door de aanvrager te betalen kosten van behandeling van de aanvrage van het klein vaarbewijs bedragen € 25.

Artikel 4

[Vervallen per 31-01-2004]

De Regeling vaststelling kosten behandeling aanvrage vaarbewijs 2001 wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Vervallen per 31-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 31-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling kosten behandeling aanvrage vaarbewijzen 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

Roelf H. de Boer.

Terug naar begin van de pagina