Besluit ex artikel 11, eerste lid, Wet bestrijding ongevallen Noordzee

[Regeling vervallen per 03-02-2006.]
Geldend van 18-01-2003 t/m 02-02-2006

Besluit van 6 januari 2003 ter uitvoering van artikel 11, eerste lid, van de Wet bestrijding ongevallen Noordzee

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 19 december 2002, nr. HDJZ/SCH/2002–3235, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op artikel 11, eerste lid, van de Wet bestrijding ongevallen Noordzee;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 03-02-2006]

De organisatie en de coördinatie van de bestrijding van schadelijke gevolgen van ongevallen, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Wet bestrijding ongevallen Noordzee vindt plaats overeenkomstig het Rampenplan voor de Noordzee 2003.

Artikel 3

[Vervallen per 03-02-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 6 januari 2003

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

R. H. de Boer

Uitgegeven de zeventiende januari 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina