Motorrijtuigenbelasting, bijzonder tarief, bijzondere, niet geregeld voorkomende transporten

[Regeling vervallen per 16-06-2010.]
Geldend van 30-12-2002 t/m 15-06-2010

Motorrijtuigenbelasting, bijzonder tarief, bijzondere, niet geregeld voorkomende transporten

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten:

Inleiding

[Vervallen per 16-06-2010]

Op grond van artikel 30, eerste lid, onderdeel g, van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994, in samenhang met artikel 6, eerste lid, aanhef en onderdeel g, van het Uitvoeringsbesluit MB’94, geldt een bijzonder tarief voor een motorrijtuig dat is ingericht voor bijzondere, niet geregeld voorkomende transporten indien:

  • aan de hand van bescheiden wordt aangetoond dat het motorrijtuig als zodanig is ingericht; en

  • daarmee niet meer dan zestig dagen gedurende de vier aaneengesloten tijdvakken waarover de belasting wordt betaald gebruik van de weg wordt gemaakt.

In de praktijk is er behoefte aan invulling van het begrip bijzondere, niet geregeld voorkomende transporten.

Bijzondere, niet geregeld voorkomende transporten

[Vervallen per 16-06-2010]

Bij de beoordeling van een verzoek om toepassing van dit bijzonder tarief spelen de inrichting van het motorrijtuig en de aard van het transport een rol. Van bijzondere, niet geregeld voorkomende transporten is sprake:

  • indien de transporten niet behoren tot de normale, geregeld terugkerende activiteiten van de houder, en

  • als het motorrijtuig geen normale vrachtauto(combinatie), normale dieplader dan wel een andersoortig motorrijtuig is, waarmee verschillende soorten goederen kunnen worden vervoerd zonder dat daarvoor min of meer ingrijpende c.q. duurzame aanpassingen aan het voertuig verricht moeten worden, en

  • als het motorrijtuig niet op korte termijn kan worden vervangen door een gelijkwaardig ander motorrijtuig, waarmee het transport moeiteloos kan worden aangevangen c.q. vervolgd.

Terug naar begin van de pagina