Omzetbelasting, verlaagde tarief; kunstvoorwerpen ter herdenking aan overledenen of voor gebruik bij begrafenissen/crematies

[Regeling vervallen per 11-10-2007 met terugwerkende kracht tot en met 27-09-2007.]
Geldend van 23-12-2002 t/m 26-09-2007

Omzetbelasting, verlaagde tarief; kunstvoorwerpen ter herdenking aan overledenen of voor gebruik bij begrafenissen/crematies

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Aan mij is de vraag voorgelegd over de toepassing van het verlaagde tarief voor kunstvoorwerpen ter herdenking aan overledenen of voor gebruik bij begrafenissen en crematies. De vraag en het antwoord zijn hieronder opgenomen.

Vraag

[Vervallen per 11-10-2007]

Kunstenaars maken op bestelling gedenkstenen (grafstenen en gedenkbeelden), kisten, sieraden, urnen en lijkwaden, die kunnen dienen ter herdenking aan de overledene of kunnen worden gebruikt bij een begrafenis/crematie. De ontwerpen zijn uniek. De opdrachtgevers hebben inspraak, maar de uitvoerend kunstenaar bepaalt zelf grotendeels hoe het uiterlijk wordt van de desbetreffende zaak. De materialen zijn divers. De gedenkstenen kunnen een bestemming krijgen bij een graf of kunnen worden geplaatst in een tuin.

Is het verlaagde tarief als bedoeld in post a 29 van Tabel I, behorende bij de Wet op de omzetbelasting 1968, van toepassing op de door de kunstenaars vervaardigde zaken?

Antwoord

[Vervallen per 11-10-2007]

Nee, niet in alle gevallen.

Op grond van post a 29 kunnen kunstvoorwerpen die aangewezen zijn in Bijlage J van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 onder het verlaagde tarief worden gerangschikt. Deze Bijlage is toegelicht in het Voorschrift Tabel I.

Het verlaagde tarief kan onder in Bijlage J gestelde voorwaarden worden toegepast op de leveringen van:

  • gedenkstenen;

  • lijkwaden, met uitzondering van kleding;

  • sieraden, met uitzondering van e-mailwerk op koper.

De leveringen van kisten, urnen en kleding kunnen niet als kunstvoorwerpen onder het verlaagde tarief worden gebracht, omdat het kunstzinnige karakter van de vervaardigde goederen ondergeschikt is aan de gebruiksfunctie van de goederen.

Terug naar begin van de pagina