Aanwijzingsregeling Halt-bureaus

[Regeling vervallen per 19-07-2007 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2007.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2006

Aanwijzingsregeling Halt-bureaus

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 48g, tweede lid, van de Wet Justitie-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 19-07-2007]

Aan te wijzen als Halt-bureau:

Halt Alkmaar/Noord-Kennemerland, Halt Amsterdam/Amstelland, Halt Apeldoorn, Halt Arnhem & Regio, Halt Binnensticht, Halt Breda e.o., Halt Capelle aan den IJssel, Halt Den Bosch e.o., Halt Doetichem, Halt Dordrecht e.o., Halt Drenthe, Halt Eindhoven e.o., Halt Emmen, Halt Enschede, Halt Flevoland, Halt Friesland, Halt Geldrop, Halt Gewest Eemland, Halt Gooi & Vechtstreek, Halt Gorichem e.o., Halt Gouda e.o., Halt Groningen, Halt Haaglanden, Halt Haarlem, Halt Haarlemmermeer, Halt Helmond e.o., Halt Kennemerland-Zuid, Halt Kop van Noord-Holland, Halt Krimpenerwaard, Halt Land van Cuijk, Halt Maastricht/Mergelland, Halt Midden Twente, Halt Nijmegen e.o., Halt Noord-Twente, Halt Oosterschelde-regio, Halt Oss Regionaal, Halt Oosterlijk Zuid-Limburg, Halt Rijnmond-Zuid, Halt Roermond, Halt Rotterdam, Halt Schiedam, Halt Spijkernisse - De Eilanden, Halt Stellingwerven, Halt Tieler- en Bommelenvaard, Halt Tilburg e.o., Halt Utrecht, Halt Vallei/Heuvelrug, Halt Velsen, Halt Venlo, Halt Venray, Halt Walcheren, Halt Waterland, Halt Waterweg Noord-West, Halt Weert, Halt West-Brabant, Halt West-Friesland, Halt Westelijke Mijnstreek, Halt IJmond-Noord, Halt Zaanstreek, Halt Zeeuws-Vlaanderen, Halt Zuid-Holland Noord, Halt Zwolle.o.

Artikel 2

[Vervallen per 19-07-2007]

De volgende eisen worden gesteld aan een Halt-bureau:

  • a. Een Halt-bureau voorziet in de coördinatie en uitvoering van Halt-afdoeningen en Stop-reacties.

  • b. Een Halt-bureau beschikt over een aparte administratie met betrekking tot de financiering van de Halt-afdoeningen en Stop-reacties en de verschillende producten die daaronder vallen.

  • c. Een Halt-bureau handelt conform de richtlijnen zoals vastgelegd in de de Wet Justitie-subsidies, de Ministeriële regeling Halt, het Besluit aanwijzing Halt-feiten en de Aanwijzing Halt-afdoening.

  • d. Een Halt-bureau maakt gebruik van de ondersteuning van de stichting Halt Nederland.

  • e. Een Halt-bureau registreert de werkzaamheden met betrekking tot Halt-afdoeningen en Stop-reacties in het landelijk registratiesysteem van de stichting Halt Nederland.

Artikel 3

[Vervallen per 19-07-2007]

In de volgende gevallen kan de aanwijzing van een Halt-bureau worden opgeschort of ingetrokken:

  • a. Indien een Halt-bureau niet voldoet aan de gestelde eisen kan de aanwijzing voor een periode van 6 maanden worden opgeschort.

  • b. Indien een Halt-bureau na een periode van 6 maanden - gerekend vanaf de datum waarop de aanwijzing is opgeschort - nog steeds niet aan die eisen voldoet, kan de aanwijzing worden ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 19-07-2007]

In het geval van een voorgenomen opschorting of intrekking van de aanwijzing wordt de stichting Halt Nederland gehoord.

Artikel 5

[Vervallen per 19-07-2007]

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina