Regeling goedgekeurde ionisatie-rookmelders 2003

[Regeling vervallen per 26-05-2004.]
Geldend van 01-07-2003 t/m 25-05-2004

Regeling van 20 december 2002, houdende regels met betrekking tot goedgekeurde ionisatie-rookmelders

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M. Rutte, en de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 26 van het Besluit stralingsbescherming;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 26-05-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. melder:

rookmelder met een bron;

b. goedgekeurde melder:

melder als genoemd in artikel 4.

Artikel 2

[Vervallen per 26-05-2004]

 • 1 Het verbod, bedoeld in artikel 29 van de wet, in samenhang met artikel 25, eerste lid, van het Besluit stralingsbescherming, geldt niet voor de in het tweede lid genoemde handelingen.

 • 2 De handelingen, bedoeld in het eerste lid, zijn:

  • a. het voorhanden hebben voor opslag, mits het totaal aantal melders, al dan niet in combinatie met andere merken en typen dan in artikel 4 zijn aangewezen, dat op dezelfde plaats in opslag wordt gehouden, niet meer dan 50 stuks bedraagt;

  • b. het voorhanden hebben en toepassen van een goedgekeurde melder als zodanig of in een rookmeldinstallatie;

  • c. het voorhanden hebben en toepassen in verband met het aanbrengen, verwijderen en demonstreren van een goedgekeurde melder;

  • d. het zich door afgifte aan een ander ontdoen van een goedgekeurde melder in gevallen waarin deze overeenkomstig deze regeling zonder vergunning voorhanden wordt gehouden.

Artikel 3

[Vervallen per 26-05-2004]

 • 1 Een ieder die een goedgekeurde melder binnen Nederlands grondgebied brengt of doet brengen, zorgt ervoor dat aan de navolgende voorschriften wordt voldaan:

  • a. elke goedgekeurde melder is aan de buitenzijde voorzien van een aanduiding van het type, vermeld in artikel 4;

  • b. in de melder is een aanduiding aangebracht, waaruit de aanwezigheid van een radioactieve stof duidelijk blijkt;

  • c. de melder is aan de buitenzijde voorzien van de in de bijlage opgenomen aanduiding, zichtbaar ook na montage, waaruit de aanwezigheid van een radioactieve stof duidelijk blijkt.

 • 2 Een ieder die binnen Nederland een goedgekeurde melder aan gebruikers aflevert of doet afleveren, zorgt ervoor dat bij elke leverantie aan een gebruiker aan de navolgende voorschriften wordt voldaan:

  • a. de melder is aan de buitenzijde voorzien van de in de bijlage opgenomen aanduiding, zichtbaar ook na montage, waaruit de aanwezigheid van een radioactieve stof duidelijk blijkt;

  • b. schriftelijke informatie is bijgevoegd, waarin melding wordt gedaan van de aanwezigheid van een radioactieve stof in de melder en waarin de handelingen met de melder worden aangegeven die tot besmetting kunnen leiden en derhalve worden ontraden.

Artikel 4

[Vervallen per 26-05-2004]

1. Goedgekeurde melders zijn:

   

Merk

Type

Nuclide

Activiteit

1.

AFA-Minerva

F 712

Am-241

30

kilobecquerel

2.

Ajax

131 serie

Am-241

30

kilobecquerel

3.

Apollo

Series 30

Am-241

34

kilobecquerel

4.

Apollo

Series 60

Am-241

34

kilobecquerel

5.

Apollo

Series 90

Am-241

34

kilobecquerel

6.

Apollo

XP 95

Am-241

33

kilobecquerel

7.

Argina

Arco 1

Am-241

34

       

kilobecquerel

8.

Aritech

DI 612

Am-241

34

       

kilobecquerel

9.

Aritech

DI 622

Am-241

34

       

kilobecquerel

10.

Aritech

DI 650

Am-241

33,3

       

kilobecquerel

11.

Aritech

DI 650L

Am-241

33,3

       

kilobecquerel

12.

Aritech

DI 651

Am-241

33,3

       

kilobecquerel

13.

Aritech

DI 651L

Am-241

33,3

       

kilobecquerel

14.

Aritech

DI 722

Am-241

34

       

kilobecquerel

15.

Aritech

DI 722 l

Am-241

34

       

kilobecquerel

16.

Aritech

DI 722 R

Am-241

34

       

kilobecquerel

17.

Aritech

DI 860

Am-241

34

       

kilobecquerel

18.

Aritech

DI 860F

Am-241

33,3

       

kilobecquerel

19.

Aritech

DI 860M

Am-241

33,3

       

kilobecquerel

20.

Aritech

DI 861

Am-241

34

       

kilobecquerel

21.

Aritech

DI 870

Am-241

33,3

       

kilobecquerel

22.

Aritech

DI 871

Am-241

33,3

       

kilobecquerel

23.

Aritech

DI 900 serie

Am-241

34

       

kilobecquerel

24.

Aritech

DI 950

Am-241

34

       

kilobecquerel

25.

Aritech

DI 950B

Am-241

33,3

       

kilobecquerel

26.

Aritech

DI 950F

Am-241

33,3

       

kilobecquerel

27.

Aritech

DI 950M

Am-241

33,3

       

kilobecquerel

28.

Aritech

DI 970

Am-241

33,3

       

kilobecquerel

29.

Aritech

DI 2072

Am-241

34

       

kilobecquerel

30.

Autronica

BJ-20

Am-241

34

       

kilobecquerel

31.

Autronica

BJ-20B

Am-241

34

       

kilobecquerel

32.

Autronica

BJ-20B/Ex

Am-241

34

       

kilobecquerel

33.

Autronica

BJ-30

Am-241

34

       

kilobecquerel

34.

Autronica

BJ-31

Am-241

34

       

kilobecquerel

35.

Autronica

BJ-31/Ex

Am-241

34

       

kilobecquerel

36.

Autronica

BJ-3

Am-241

34

       

kilobecquerel

37.

Autronica

BJ-4

Am-241

34

       

kilobecquerel

38.

Black & Decker

A 9422

Am-241

34

       

kilobecquerel

39.

Black & Decker

A 9423

Am-241

34

       

kilobecquerel

40.

Black & Decker

A 9424

Am-241

34

       

kilobecquerel

41.

Black & Decker

A 9425

Am-241

34

       

kilobecquerel

42.

Black & Decker

A 9426

Am-241

34

       

kilobecquerel

43.

Black & Decker

A 9427

Am-241

34

       

kilobecquerel

44.

Black & Decker

A 9428

Am-241

34

       

kilobecquerel

45.

Black & Decker

A 9430

Am-241

34

       

kilobecquerel

46.

Black & Decker

A 9431

Am-241

34

       

kilobecquerel

47.

Black & Decker

SMK 12

Am-241

34

       

kilobecquerel

48.

Black & Decker

SMK 6D

Am-241

34

       

kilobecquerel

49.

Black & Decker

SMK 20

Am-241

34

       

kilobecquerel

50.

BRK

1451

Am-241

37

       

kilobecquerel

51.

BRK

1451 E

Am-241

37

       

kilobecquerel

52.

BRK

1551

Am-241

37

       

kilobecquerel

53.

BRK

1800 EC

Am-241

37

       

kilobecquerel

54.

BRK

1800 EC-TD

Am-241

37

       

kilobecquerel

55.

BRK

1800 ETN-v

Am-241

37

       

kilobecquerel

56.

BRK

4220 SB

Am-241

37

       

kilobecquerel

57.

BRK

4919E

Am-241

37

       

kilobecquerel

58.

BRK

83R

Am-241

37

       

kilobecquerel

59.

BRK

83RI

Am-241

37

       

kilobecquerel

60.

BRK

83P

Am-241

37

       

kilobecquerel

61.

BRK

86RACE

Am-241

37

       

kilobecquerel

62.

BRK

86RACHE10

Am-241

37

       

kilobecquerel

63.

BRK

SA 76RD

Am-241

37

       

kilobecquerel

64.

BRK

SA76 CEC

Am-241

37

       

kilobecquerel

65.

BRK

SA83R12CEC

Am-241

37

       

kilobecquerel

66.

BRK

SA88UK

Am-241

37

       

kilobecquerel

67.

BRK

SA88 CEC

Am-241

37

       

kilobecquerel

68.

BRK

SA90 CEC

Am-241

37

       

kilobecquerel

69.

BRK

SA90TT

Am-241

37

       

kilobecquerel

70.

BRK

SA97CEC

Am-241

37

       

kilobecquerel

71.

BRK

SA120C-UK

Am-241

37

       

kilobecquerel

72.

BRK

SA150CEC

Am-241

37

       

kilobecquerel

73.

BRK

SA1201UK

Am-241

37

       

kilobecquerel

74.

Cerberus

F7 serie

Am-241

30

       

kilobecquerel

75.

Cerberus

F8 serie

Am-241

15

       

kilobecquerel

76.

Cerberus

BR8 serie

Am-241

15

       

kilobecquerel

77.

Cerberus

F9 serie

Am-241

30

       

kilobecquerel

78.

Ceberus

BR9 serie

Am-241

30

       

kilobecquerel

79.

Cerberus

BR20 serie

Am-241

30

       

kilobecquerel

80.

Chloride Gent

7201-01

Am-241

30

       

kilobecquerel

81.

Chubb

DS1

Am-241

37

       

kilobecquerel

82.

Chubb

Firepower

Am-241

34

       

kilobecquerel

83.

Deltronic

168101

Am-241

40

 

(Ikea Family

   

kilobecquerel

 

Brandmelder)(SS-750)

     

84.

Detectomat

1430

Ra-226

5

       

kilobecquerel

85.

Detectomat

1431

Am-241

30

       

kilobecquerel

86.

Dicon

300

Am-241

37

       

kilobecquerel

87.

Dicon

300 B

Am-241

37

       

kilobecquerel

88.

Dicon

300 AP

Am-241

37

       

kilobecquerel

89.

Dicon

300 I

Am-241

37

       

kilobecquerel

90.

Dicon

350

Am-241

37

       

kilobecquerel

91.

Dicon

370 MB

Am-241

37

       

kilobecquerel

92.

Dicon

330 M

Am-241

37

       

kilobecquerel

93.

Dicon

570 M

Am-241

37

       

kilobecquerel

94.

Dicon

570 MC

Am-241

37

       

kilobecquerel

95.

Dicon

670 M

Am-241

37

       

kilobecquerel

96.

Dicon

670 MC

Am-241

37

       

kilobecquerel

97.

Dicon

670 MRC

Am-241

37

       

kilobecquerel

98.

Dicon

SA900

Am-241

33

       

kilobecquerel

99.

Distrilec

SMA 950

Am-241

37

       

kilobecquerel

100.

E.l

100 serie

Am-241

34

       

kilobecquerel

101.

E.I

EI-131

Am-241

37

       

kilobecquerel

102.

E.I

EI-141 easi-fit

Am-241

37

       

kilobecquerel

103.

E.I

EI-150

Am-241

37

       

kilobecquerel

104.

EI

EI-151TL

Am-241

37

       

kilobecquerel

105.

E.I

EI-161 easi-fit

Am-241

37

       

kilobecquerel

106.

ELRO

RM100

Am-241

37

       

kilobecquerel

107.

ELRO

RM105

Am-241

37

       

kilobecquerel

108.

ELRO

RM110/2

Am-241

37

       

kilobecquerel

109.

ELRO

RM120

Am-241

37

       

kilobecquerel

110.

ELRO

RM200

Am-241

37

       

kilobecquerel

111.

Esser

1054

Am-241

12

       

kilobecquerel

112.

Esser

1056

Am-241

12

       

kilobecquerel

113.

Esser

1061

Am-241

5

       

kilobecquerel

114.

Esser

1061-Ex

Am-241

5

       

kilobecquerel

115.

Esser

1062

Am-241

5

       

kilobecquerel

116.

Esser

1071

Am-241

5

       

kilobecquerel

117.

Esser

1963

Am-241

5

       

kilobecquerel

118.

Esser

1963-Ex

Am-241

5

       

kilobecquerel

119.

Esser

1973

Am-241

5

       

kilobecquerel

120.

Esser

1979

Am-241

5

       

kilobecquerel

121.

Family Gard

FG 888

Am-241

37

       

kilobecquerel

122.

Ferm

FR-100

Am-241

34

       

kilobecquerel

123.

Ferm

FR-105

Am-241

34

       

kilobecquerel

124.

Ferm

FR-150

Am-241

34

       

kilobecquerel

125.

Fire Sentry

0914

Am-241

37

       

kilobecquerel

126.

First Alert

FG888LCE

Am-241

37

       

kilobecquerel

127.

First Alert

SA 76

Am-241

37

       

kilobecquerel

128.

First Alert

SA 88 EC

Am-241

37

       

kilobecquerel

129.

First Alert

SA 88 UK

Am-241

37

       

kilobecquerel

130.

First Alert

SA120C

Am-241

37

       

kilobecquerel

131.

First Alert

SA150TT

Am-241

37

       

kilobecquerel

132.

Flamingo

S1201

Am-241

37

       

kilobecquerel

133.

Fritz Fuss

60.000

Ra-226

5

       

kilobecquerel

134.

Fritz Fuss

60.020

Ra-226

5

       

kilobecquerel

135.

Fritz Fuss

60.500

Am-241

30

       

kilobecquerel

136.

Fritz Fuss

60.520

Am-241

30

       

kilobecquerel

137.

Fritz Fuss

62050

Ra-226

5

       

kilobecquerel

138.

Fritz Fuss

62051

Am-241

30

       

kilobecquerel

139.

Fritz Fuss

62150

Ra-226

5

       

kilobecquerel

140.

Fritz Fuss

62151

Am-241

30

       

kilobecquerel

141.

Hapé CA45

easy alert

Am-241

37

       

kilobecquerel

142.

Hapé CA46

easy alert

Am-241

37

       

kilobecquerel

143.

Hapé CA47

easy alert

Am-241

37

       

kilobecquerel

144.

Hapé CA48

easy alert

Am-241

37

       

kilobecquerel

145.

Hekatron

131 serie

Am-241

30

       

kilobecquerel

146.

Hekatron

136 serie

Am-241

30

       

kilobecquerel

147.

Hekatron

141 serie

Am-241

30

       

kilobecquerel

148.

Hekatron

151 serie

Am-241

30

       

kilobecquerel

149.

Hekatron

531 serie

Am-241

30

       

kilobecquerel

150.

Hekatron

551 serie

Am-241

30

       

kilobecquerel

151.

Hochiki

SIF-E

Am-241

37

       

kilobecquerel

152.

Hochiki

SIH-E

Am-241

19

       

kilobecquerel

153.

Homewatch

101

Am-241

40

       

kilobecquerel

154.

Homewatch

105

Am-241

40

       

kilobecquerel

155.

Homewatch

106

Am-241

40

       

kilobecquerel

156.

Honeywell

TC 100C

Am-241

34

       

kilobecquerel

157.

IMS

102 CN

Am-241

33

       

kilobecquerel

158.

Jameson Home

CD1

Am-241

37

 

Products

   

kilobecquerel

159.

Jameson Home

CD 23

Am-241

37

 

Products

   

kilobecquerel

160.

Kidde Safety

0914

Am-241

37

       

kilobecquerel

161.

Kidde Safety

0915

Am-241

37

       

kilobecquerel

162.

Kidde Safety

0916

Am-241

37

       

kilobecquerel

163.

Kidde Safety

0916LL

Am-241

37

       

kilobecquerel

164.

Kidde Safety

0918

Am-241

37

       

kilobecquerel

165.

Kidde Safety

1275

Am-241

37

       

kilobecquerel

166.

James Stuart

GD 22

Am-241

34

       

kilobecquerel

167.

Lifesavers

0905

Am-241

37

       

kilobecquerel

168.

Maple Chase

I240C

Am-241

37

       

kilobecquerel

169.

Maple Chase

Firex A

Am-241

37

       

kilobecquerel

170.

Maple Chase

FXB-1

Am-241

37

       

kilobecquerel

171.

Maple Chase

FX-830

Am-241

37

       

kilobecquerel

172.

Menvier

MID-610

Am-241

26

       

kilobecquerel

173.

Menvier

MID-710

Am-241

34

       

kilobecquerel

174.

Minimax

IMX 1001 E

Am-241

3

       

kilobecquerel

175.

Minimax

IMX 1111 E

Am-241

3

       

kilobecquerel

176.

Minimax

IMX 1101 E

Am-241

3

       

kilobecquerel

177.

Nittan

NID 58F

Am-241

26

       

kilobecquerel

178.

Nittan

2 IC

Am-241

26

       

kilobecquerel

179.

Nittan

ST-I

Am-241

34

       

kilobecquerel

180.

Nortron

EW-1

Am-241

37

       

kilobecquerel

181.

Notifier

CP-651E

Am-241

18,5

       

kilobecquerel

182.

Notifier

CPX-551

Am-241

37

       

kilobecquerel

183.

Notifier

CPX-751E

AM-241

18,5

       

kilobecquerel

184.

Nugelec

DIF-910

Am-241

33

       

kilobecquerel

185.

Plasplugs

SA 110

Am-241

33

       

kilobecquerel

186.

Plasplugs

SA 111

Am-241

33

       

kilobecquerel

187.

Plasplugs

SA 112

Am-241

33

       

kilobecquerel

188.

Promax

SD 170H

Am-241

37

       

kilobecquerel

189.

Ranex

RX 2550

Am-241

40

       

kilobecquerel

190.

Smoke Guard

SS-168

Am-241

40

       

kilobecquerel

191.

Smoke Guard

SS-328

Am-241

40

       

kilobecquerel

192.

System Sensor

400 serie

Am-241

37

       

kilobecquerel

193.

System Sensor

500 serie

Am-241

37

       

kilobecquerel

194.

System Sensor

1151E

Am-241

18,5

       

kilobecquerel

195.

System Sensor

1251E

Am-241

18,5

       

kilobecquerel

196.

System Sensor

1451E

Am-241

37

       

kilobecquerel

197.

System Sensor

1551E

Am-241

37

       

kilobecquerel

198.

Telenorma

BD101I

Ra-226

5

       

kilobecquerel

199.

Telenorma

BD102IA

Am-241

30

       

kilobecquerel

200.

Telenorma

NIM 100

Am-241

30

       

kilobecquerel

201.

Thorn Security

MF300 serie

Am-241

33

       

kilobecquerel

202.

Thorn Security

MF500 serie

Am-241

33

       

kilobecquerel

203.

Thorn Security

MF601

Am-241

33

       

kilobecquerel

204.

Thorn Security

MF 601 H

Am-241

33

       

kilobecquerel

205.

Thorn Security

MF 601 L

Am-241

33

       

kilobecquerel

206.

Thorn Security

MF 612

Am-241

33

       

kilobecquerel

207.

Thorn Security

MF 612 H

Am-241

33

       

kilobecquerel

208.

Thorn Security

MF 612 L

Am-241

33

       

kilobecquerel

209.

Thorn Security

MF 901

Am-241

33

       

kilobecquerel

210.

Thorn Security

MF 912

Am-241

33

       

kilobecquerel

211.

Thorn Security

P serie

Am-241

33

       

kilobecquerel

212.

Thorn Security

PF serie

Am-241

33

       

kilobecquerel

213.

Universal DET

U.D.09

Am-241

34

       

kilobecquerel

214.

Westinghouse

HRD-2A

Am-241

19

       

kilobecquerel

215.

Zettler

A610

Am-241

19

       

kilobecquerel

216.

Zettler

A670

Am-241

19

       

kilobecquerel

217.

Zettler

IR3 serie

Am-241

18,5

       

kilobecquerel

218.

Ziton

Z310

Am-241

34

       

kilobecquerel

219.

Ziton

Z610

Am-241

34

       

kilobecquerel

220.

Ziton

ZP 610

Am-241

34

       

kilobecquerel

221.

Ziton

ZP 710

Am-241

34

       

kilobecquerel

Artikel 5

[Vervallen per 26-05-2004]

Met betrekking tot de verwijdering van goedgekeurde melders zijn de artikelen 1, onder b, c, d, en e, 2, 4, 5 en 7 tot en met 13 van het Besluit beheer wit- en bruingoed van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6

[Vervallen per 26-05-2004]

De Regeling goedgekeurde ionisatie-rookmelders 2002 wordt ingetrokken.

Artikel 7

[Vervallen per 26-05-2004]

 • 1 Deze regeling treedt, met uitzondering van artikel 3, tweede lid, onder a, in werking met ingang van 1 januari 2003.

 • 2 Artikel 3, tweede lid, onder a, treedt in werking met ingang van 1 juli 2003.

Artikel 8

[Vervallen per 26-05-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling goedgekeurde ionisatie-rookmelders 2003.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

M. Rutte.

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel.

Bijlage Aanduiding op melder als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b, en tweede lid, onder a, waaruit de aanwezigheid van radioactieve stof blijkt

[Vervallen per 26-05-2004]

De aanduiding, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b, en tweede lid, onder a, dient overeenkomstig de hieronder voorgeschreven tekst en afbeelding te zijn. De afbeelding dient minimaal een diameter van 1 cm te hebben. De tekst moet op een afstand van 0,5 meter goed leesbaar zijn.

Deze rookmelder bevat een zeer kleine hoeveelheid radioactief materiaal, die niet gevaarlijk is voor de gebruiker, indien de rookmelder wordt geïnstalleerd, bediend en onderhouden zoals staat geschreven in de gebruiksaanwijzing.

Terug naar begin van de pagina