Vaststelling subsidieplafonds Subsidieregeling emancipatie-ondersteuning 1998

[Regeling vervallen per 25-09-2008.]
Geldend van 01-02-2003 t/m 24-09-2008

Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, K.L. Phoa, van 20 december 2002, Directie Coördinatie Emancipatiebeleid, nr. , Subsidieplafonds Subsidieregeling emancipatie-ondersteuning 1998

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, K.L. Phoa,

maakt bekend:

[Vervallen per 25-09-2008]

dat de subsidieplafonds zoals bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Subsidieregeling emancipatie-ondersteuning 1998 (Staatscourant 1997, nr. 249) voor het jaar 2003 worden vastgesteld op:

  • -

    € 454.000,- voor het actuele thema `Integratie, rechten en veiligheid', en

  • -

    € 454.000,- voor het actuele thema `Participatie van laagopgeleide vrouwen'.

Aanvragen voor subsidie voor het thema `Integratie, rechten en veiligheid' dienen vóór 1 mei 2003 te worden ingediend.

Aanvragen voor subsidie voor het thema `Participatie van laagopgeleide vrouwen' dienen vóór 1 juni 2003 te worden ingediend.

Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Subsidieregeling emancipati-ondersteuning 1998, wordt voor het jaar 2003 vastgesteld op € 454.000,-.

Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 2, onderdeel c, van de Subsidieregeling emancipatie-ondersteuning 1998, wordt voor het jaar 2003 vastgesteld op € 4.939.914,-.

's-Gravenhage, 20 december 2002

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

K.L. Phoa

Terug naar begin van de pagina