Motorrijtuigenbelasting, vrachtauto’s uitsluitend ingericht voor goederenvervoer, [...] een door een ander EU-lidstaat afgegeven kenteken(bewijs)

[Regeling vervallen per 16-06-2010.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 15-06-2010

Motorrijtuigenbelasting, vrachtauto’s uitsluitend ingericht voor goederenvervoer, met een toegestane maximum massa van 12.000 kg of meer en voorzien van een door een ander EU-lidstaat afgegeven kenteken(bewijs)

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Inleiding

[Vervallen per 16-06-2010]

Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft op 2 juli 2002 in zaak C-115/00 arrest gewezen met o.a. een interpretatie van artikel 5 van de Richtlijn 93/89/EEG met betrekking tot de heffing van motorrijtuigenbelasting in Duitsland van een in Luxemburg geregistreerde vrachtauto.

Het betrof een vrachtauto die werd bestuurd door een in Duitsland woonachtig persoon en gewoonlijk in Duitsland werd gestald.

Het Hof oordeelde dat het genoemde artikel een Duitse heffing van de motorrijtuigenbelasting op deze vrachtauto in de weg staat.

Inmiddels is genoemde Richtlijn vervangen door de Richtlijn 1999/62/EG van 17 juni 1999 (PbEG L187/42 van 20 juli 1999). De tekst van genoemd artikel 5 is ongewijzigd overgenomen in artikel 5 van de nieuwe richtlijn.

Nederlandse motorrijtuigenbelasting

[Vervallen per 16-06-2010]

Voor de heffing van de Nederlandse motorrijtuigenbelasting betekent de toepassing van artikel 5 van de Richtlijn 1999/62/EG het volgende.

Als het kenteken(bewijs) rechtmatig door een ander EU-Lidstaat aan de vrachtauto is toegekend, staat genoemd artikel 5 heffing van de Nederlandse motorrijtuigenbelasting in de weg.

Dit geldt ongeacht de nationaliteit van de bestuurder.

De in of op grond van de artikel 73 en 74 Wet MB’94, alsmede de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994 gestelde beperkingen voor de vrijstellingen verliezen in dit verband voor de hierna genoemde motorrijtuigen hun belang.

Het moet dan gaan om een vrachtauto:

  • uitsluitend ingericht voor het vervoer van goederen over de weg,

  • met een maximum toelaatbare massa van 12.000 kg en meer,

  • voorzien van een door een ander EU-Lidstaat afgegeven kenteken(bewijs).

Voor het begrip ‘uitsluitend ingericht voor het goederenvervoer over de weg’ zoals genoemd in artikel 2, onderdeel d, van laatstgenoemde richtlijn, wordt aangesloten bij het bepaalde in artikel 3, onderdeel a, van de Wet belasting zware motorrijtuigen. In het Besluit van 19 augustus 1996, nr. VB95/4190 (Infobulletin 96/686), is met betrekking tot dit begrip een nadere toelichting gegeven.

Terug naar begin van de pagina