Vaststellingsregeling bedragen 2003 Kostenregeling Wet toezicht beleggingsinstellingen

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2003

Vaststellingsregeling bedragen 2003 Kostenregeling Wet toezicht beleggingsinstellingen

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 8 van de Kostenregeling Wet toezicht beleggingsinstellingen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

De door de Stichting Autoriteit Financiële Markten ingevolge artikel 3 van de Kostenregeling Wet toezicht beleggingsinstellingen in rekening te brengen bedragen worden voor 2003 als volgt vastgesteld:

  • a) ) het bedrag, bedoeld in artikel 4 van de Kostenregeling Wet toezicht beleggingsinstellingen: € 18.760,–;

  • b) het bedrag, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Kostenregeling Wet toezicht beleggingsinstellingen: € 800,–;

  • c) het bedrag, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Kostenregeling Wet toezicht beleggingsinstellingen: € 9.045,–;

  • d) het bedrag, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van de Kostenregeling Wet toezicht beleggingsinstellingen: € 800,–;

  • e) het bedrag, bedoeld in artikel 7, derde lid, van de Kostenregeling Wet toezicht beleggingsinstellingen: € 9.045,–.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.F. Hoogervorst.

Terug naar begin van de pagina