Wijziging Regeling groencertificaten Elektriciteitswet 1998

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 19-06-2003 t/m 10-06-2005

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 18 december 2002, nr. WJZ 02063206, houdende tweede wijziging van de Regeling groencertificaten Elektriciteitswet 1998 in verband met de wijziging van de artikelen 36a en 36i van de Wet belastingen op milieugrondslag

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 31, zevende lid, van de Elektriciteitswet 1998;

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

J.G. Wijn

Terug naar begin van de pagina