Regeling kruidnagelsigaretten

[Regeling vervallen per 20-05-2016.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 19-05-2016

Regeling kruidnagelsigaretten

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 9, derde lid, van de Tabakswet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 20-05-2016]

Het is toegestaan kruidnagelsigaretten in de handel te brengen of daartoe aanwezig te hebben in een verpakking van minder dan 19 stuks.

Artikel 2

[Vervallen per 20-05-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

Artikel 3

[Vervallen per 20-05-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling kruidnagelsigaretten.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C. Ross-van Dorp

Terug naar begin van de pagina