Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Spoorwegwet 1875

Geldend van 09-07-2006 t/m heden

Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Spoorwegwet

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 13 , vierde lid, van de Spoorwegwet en artikel 1 van het besluit van 24 oktober 2001, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht als bedoeld in artikel 10 van de Spoorwegwet, alsmede overige aanpassingen van besluiten samenhangende met de instelling van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (Stb. 520);

Besluit:

Artikel 1

Artikel 2

Het besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 12 september 2002, nr. HDJZ/AWW/2002-1859, houdende aanwijzing van ambtenaren belast met het toezicht bedoeld in artikel 10 van de Spoorwegwet (Stcrt. 184) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Spoorwegwet 1875.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat

Roelf H. de Boer

Terug naar begin van de pagina