Instellingsbesluit agentschap Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2005

Instellingsbesluit agentschap Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Financiën,

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 2 De tenaamstelling van het agentschap komt te luiden: agentschap Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit agentschap Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 december 2002

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A.J. de Geus

De

Minister

van Financiën,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina