Instellingsbesluit tijdelijk agentschap Voedsel en Waren Autoriteit

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2005

Instellingsbesluit tijdelijk agentschap Voedsel en Waren Autoriteit

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Financiën,

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Aan de Voedsel en Waren Autoriteit wordt de status van tijdelijk agentschap verleend.

  • 3 De tenaamstelling van het tijdelijk agentschap komt te luiden: Voedsel en Waren Autoriteit.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

  • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit tijdelijk agentschap Voedsel en Waren Autoriteit.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 december 2002

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A.J. de Geus

De

Minister

van Financiën,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina