Instellingsbesluit agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

Geldend van 01-01-2003 t/m heden

Instellingsbesluit agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Financiën,

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001;

Besluiten:

Artikel 1

  • 2 De tenaamstelling van het agentschap komt te luiden: agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 december 2002

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A.J. de Geus

De

Minister

van Financiën,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina