Accijns van minerale oliën, gebruik van laagbelaste halfzware olie en gasolie (rode [...] in een brandstoftank van een motorrijtuig (sleuvenzuiger)

[Regeling vervallen per 12-04-2008 met terugwerkende kracht tot en met 21-03-2008.]
Geldend van 05-04-2002 t/m 20-03-2008

Accijns van minerale oliën, gebruik van laagbelaste halfzware olie en gasolie (rode olie) in een brandstoftank van een motorrijtuig (sleuvenzuiger)

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Aan mij is een vraag voorgelegd over het gebruik van laagbelaste halfzware olie en gasolie (rode olie) in een brandstoftank van een motorrijtuig (sleuvenzuiger). De vraag en het antwoord zijn hieronder opgenomen.

Vraag

[Vervallen per 12-04-2008]

Op grond van artikel 91, tweede lid, onderdeel a van de Wet op de accijns, is het niet toegestaan laagbelaste halfzware olie of gasolie die zijn voorzien van herkenningsmiddelen (rode olie) in de brandstoftank van een motorrijtuig voorhanden te hebben.

In artikel 40 van het Uitvoeringsbesluit accijns (hierna: besluit) is voor bepaalde gevallen een ontheffing van deze verbodsbepaling vastgesteld. Eén van die gevallen ziet op de laagbelaste halfzware olie en gasolie (rode olie) in een brandstoftank die wordt gebruikt voor de aandrijving van een motorrijtuig die bestaat uit een chassis met een mechanisch werktuig en zich uitsluitend op de weg bevindt voor de verplaatsing naar een andere werkplek (onderdeel d van genoemd artikel 40).

Door een ondernemer wordt een zogenaamde sleuvenzuiger gebruikt. Een sleuvenzuiger bestaat uit een vrachtwagenchassis waarop een zuiginstallatie is gemonteerd. De sleuvenzuiger zuigt het zand op bij het maken van een sleuf in de grond. Het opgezogen zand wordt weer gebruikt voor het opvullen van de sleuf waarbij het zand niet of nauwelijks wordt verplaatst.

De vraag is of de sleuvenzuiger kan worden aangemerkt als een motorrijtuig zoals bedoeld in artikel 40, onderdeel d van het besluit.

Antwoord

[Vervallen per 12-04-2008]

Ja. Het hiervoor omschreven motorrijtuig (sleuvenzuiger) voldoet aan de criteria genoemd in artikel 40, onderdeel d van het besluit en er mag zich in de brandstoftank van dit motorrijtuig laagbelaste halfzware olie of gasolie (rode olie) bevinden.

Terug naar begin van de pagina