Subsidieplafonds 2003 Subsidieregeling kennisoverdracht ondernemers MKB

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 19-12-2002 t/m 10-06-2005

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 14 december 2002, nr. WJZ 02062498, houdende vaststelling van de subsidieplafonds voor 2003 op grond van de Subsidieregeling kennisoverdracht ondernemers MKB

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 9, eerste lid, van de Subsidieregeling kennisoverdracht ondernemers MKB;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-06-2005]

Het subsidieplafond voor het in 2003 verlenen van subsidies op grond van de Subsidieregeling kennisoverdracht ondernemers MKB bedraagt:

  • a. voor subsidies voor een strategieproject € 3 000 000;

  • b. voor subsidies voor een haalbaarheidsproject € 2 500 000;

  • c. voor subsidies voor een vernieuwingsproject € 1 000 000.

Artikel 2

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 14 december 2002

De

Minister

van Economische Zaken,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina