Subsidieplafonds 2003 Subsidieregeling kennisoverdracht brancheorganisaties MKB

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 17-12-2003 t/m 10-06-2005

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 14 december 2002, nr. WJZ 02062504, houdende vaststelling van de subsidieplafonds voor 2003 op grond van de Subsidieregeling kennisoverdracht brancheorganisaties MKB

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Subsidieregeling kennisoverdracht brancheorganisaties MKB;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 14 december 2002

De

Minister

van Economische Zaken,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina