Wijzigingsbesluit Besluit tankstations milieubeheer, enz. (financiële zekerheid, keuringsdocumenten en bevoegdgezagorganen)

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2002. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 30-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2004.
Geldend van 01-07-2004 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is door de redactie vastgesteld.
Soort regeling AMvB
Identificatienummer BWBR0014450
Rechtsgebied Ruimtelijke ordening en milieu | Milieurecht
Overheidsthema Milieu, ruimte en water

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-07-2004

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 12-12-2002 Stb. 2002, 645
01-07-2004 Wijziging 12-12-2002 Stb. 2002, 645 12-12-2002 Stb. 2002, 645
01-02-2003 Nieuwe-regeling 12-12-2002 Stb. 2002, 645 12-12-2002 Stb. 2002, 645

Annuleren

Naar boven