Wijzigingsbesluit Besluit tankstations milieubeheer, enz. (financiële zekerheid, keuringsdocumenten en bevoegdgezagorganen)

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2002. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 18-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2004.
Geldend van 01-07-2004 t/m heden

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2004)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 12-12-2002 Stb. 2002, 645
01-07-2004 Wijziging 12-12-2002 Stb. 2002, 645 12-12-2002 Stb. 2002, 645
01-02-2003 Nieuwe-regeling 12-12-2002 Stb. 2002, 645 12-12-2002 Stb. 2002, 645
Naar boven