Wijzigingsbesluit Besluit tankstations milieubeheer, enz. (financiële zekerheid, keuringsdocumenten en bevoegdgezagorganen)

Geraadpleegd op 20-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-02-2003.
Geldend van 01-02-2003 t/m 30-06-2004

Wetstechnische informatie voor Artikel IV

Informatie geldend op 01-02-2003

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-02-2003)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-02-2003 Nieuwe-regeling 12-12-2002 Stb. 2002, 645 12-12-2002 Stb. 2002, 645
Naar boven