Besluit merkteken gewassen/gereinigde eieren 2002

[Regeling materieel uitgewerkt per 16-10-2005.]
[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 31-05-2003 t/m 31-12-2014

Besluit merkteken gewassen/gereinigde eieren 2002

De Voorzitter van het Productschap Pluimvee en Eieren heeft,

gelet op artikel 3, onder b. van de Verordening hygiënevoorschriften eieren 2002,

op 12 december 2002 vastgesteld het navolgende

BESLUIT

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Dit besluit neemt de terminologie, als omschreven in artikel 1 van de Verordening hygiënevoorschriften eieren 2002, over.

 • 2 In deze Verordening wordt daarnaast verstaan onder:

  grootverpakkingen

  :

  containers of andere verpakkingen met meer dan 36 eieren.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Als merkteken als bedoeld in artikel 3 van de Verordening wordt vastgesteld het model-merkteken zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

 • 2 Het merkteken dient in een gele ondergrond met zwart gedrukte letters uitgevoerd te zijn, waarbij de letters "gewassen/gereinigde eieren" ten minste 1 centimeter hoog zijn en de rest van de letters voldoende leesbaar in het merkteken zijn aangebracht.

 • 3 Het merkteken dient aangebracht te worden op grootverpakkingen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit merkteken gewassen/gereinigde eieren 2002".

 • 2 Dit besluit zal worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn publicatie.

J.J. Ramekers

voorzitter

Terug naar begin van de pagina