Besluit landelijke aanwijzing bevoegde personen verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen scheepvaartverkeer

[Regeling vervallen per 01-10-2011.]
Geldend van 02-11-2005 t/m 30-09-2011

Besluit landelijke aanwijzing bevoegde personen verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen scheepvaartverkeer

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 2 van het Besluit verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen scheepvaartverkeer;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2011]

 • 1 De volgende categorieën van personen zijn bevoegd tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen voor de scheepvaartwegen in het beheer van het Rijk, met uitzondering van de scheepvaartwegen genoemd in artikel 1, onderdeel c, van het Besluit verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen scheepvaartverkeer:

  • a. tot het geven van zowel verkeersinformatie als verkeersaanwijzingen op een verkeerscentrale of op een verkeerspost in een verkeersbegeleidend systeem:

   • 1º. de centrale verkeersdienstleider;

   • 2º. de verkeersleider;

   • 3º. de (hoofd/assistent)verkeersleider, uitgezonderd de assistent verkeersleider te Scheveningen;

  • b. tot het geven van verkeersinformatie op een verkeerscentrale of op een verkeerspost in een verkeersbegeleidend systeem: de verkeersdienstmedewerker C en D;

  • c. tot het geven van zowel verkeersinformatie als verkeersaanwijzingen vanaf een andere locatie dan een verkeerscentrale of een verkeerspost in een verkeersbegeleidend systeem:

   • 1º. de (adjunct/rayon)hoofden scheepvaartdienst;

   • 2º. de (assistent)rivier-, kanaal-, en meermeester;

   • 3º. de (adjunct)havenmeester;

   • 4º. de (assistent)gezagvoerder;

   • 5º. de (adjunct)hoofden dienstkring;

   • 6º. de al dan niet mobiel (hoofd)sluismeester;

   • 7º. het hoofd verkeersdienst;

   • 8º. de al dan niet mobiel (assistent) verkeersleider;

   • 9º. de brugwachter;

   • 10º. de (nautisch)opzichter;

   • 11º. het hoofd en de medewerker nautische zaken, die met goed gevolg de nautische opleiding Nautop II of Nautop III hebben gevolgd of een opleiding die daarmee is gelijkgesteld.

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2011]

De in artikel 1 bedoelde personen geven verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen binnen het kader van een door of vanwege het bevoegde gezag vastgestelde taakomschrijving.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2011]

Bevoegd tot het geven van verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen, vanaf een andere locatie dan een verkeerscentrale of een verkeerspost in een verkeersbegeleidend systeem, zijn: de certificaatloodsen, bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van het Besluit certificaatloodsen, die in het bezit zijn van het door de minister van Verkeer en Waterstaat afgegeven certificaat `VTS-supplement for Certified Northsea Pilots'.

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2011]

De bevoegdheid, bedoeld in artikel 3, is beperkt tot het Nederlandse gedeelte van de territoriale zee, geldt niet in de aanloopgebieden, bedoeld in artikel 2, onderdeel d, van het Scheepvaartreglement territoriale zee en wordt alleen uitgeoefend wanneer daar door de directeur Kustwacht opdracht toe wordt gegeven, waarbij diens instructies worden opgevolgd.

Artikel 5

[Vervallen per 01-10-2011]

De beschikkingen van 14 oktober 1992, nr. S/J 31.822/91 (Stcrt. 243), en 13 augustus 1997, nr. DGG/J-97006051 (Stcrt. 158), houdende aanwijzing van categorieën van personen als zijnde bevoegd tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen, worden ingetrokken.

Artikel 7

[Vervallen per 01-10-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit landelijke aanwijzing bevoegde personen verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen scheepvaartverkeer.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van verkeer en Waterstaat,

Roelf H. de Boer

Terug naar begin van de pagina