Regeling instemming destructietarieven 2003

[Regeling vervallen per 19-06-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2004.]
Geldend van 11-09-2003 t/m 31-12-2003

Regeling instemming destructietarieven 2003

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 21, vierde lid, van de Destructiewet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 19-06-2004]

  • 2 De in het eerste lid, onderdeel a, bedoelde tarieven zijn geldig in het jaar 2003.

  • 3 De in het eerste lid, onderdelen b en c, bedoelde tarieven zijn geldig in het eerste kwartaal van 2003.

    De dagtekening van het besluit moet in plaats van 13 december 2002 luiden: 12 december 2002.

Artikel 3

[Vervallen per 19-06-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling instemming destructietarieven 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C.P. Veerman

Bijlage 1. als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de Regeling instemming destructietarieven 2003.

[Vervallen per 19-06-2004]

Ophaaltarief kadavers

per stop: € 10,55 (excl. BTW)

Verwerkingstarief kadavers

Diersoort

Eenheid

Verwerkingstarief

Slachtvarken

per dier

0,85

Big

per vat van max. 200 ltr

2,67

rund

> 1 jaar per dier

10,67

Zeug

per dier

3,20

Kalf

per dier

1,49

Nuka

per dier

0,85

Schaap

per dier

0,85

Geit

per dier

0,45

lam (schaap/geit)

per vat van max. 200 ltr

2,67

Paard

per dier

7,47

Veulen

per dier

1,49

Pony

per dier

3,41

Pluimvee

per vat van max. 200 ltr

2,67

bedragen in euro's, exclusief BTW

Bijlage 2. als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, van de Regeling instemming destructietarieven 2003.

[Vervallen per 19-06-2004]

Categorie

(kleine leveranciers)

Kg per stop

Tarieven slachtafval

Eerste kwartaal 2000

per stop

Klasse 1

0 - 100

27,33

Klasse 2

101 - 200

36,64

Klasse 3

201 - 300

45,84

Klasse 4

301 - 400

55,06

Klasse 5

401 - 500

64,34

Categorie

(grote leveranciers)

Kg per stop

Tarieven slachtafval

Eerste kwartaal 2003

Per ton

Klasse 6

501 - 5000

126,55

Klasse 7

5000 - >

118,85

Bedragen in euro's, exclusief BTW

Terug naar begin van de pagina