Regeling tarief Wet aansprakelijkheid olietankschepen 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2003

Regeling tarief Wet aansprakelijkheid olietankschepen 2003

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 2 van het besluit van 28 februari 1976, ter uitvoering van artikel 29 van de Wet aansprakelijkheid olietankschepen (Stb. 137);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor de afgifte of waarmerking, dan wel de verlenging van de geldigheidsduur van een certificaat als bedoeld in artikel 15 van de Wet aansprakelijkheid olietankschepen, is de eigenaar van het schip een vergoeding verschuldigd van € 138.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarief Wet aansprakelijkheid olietankschepen 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

Roelf H. de Boer.

Terug naar begin van de pagina