Regeling tarieven Besluit voorkoming verontreiniging door met schepen in bulk vervoerde schadelijke vloeistoffen 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2003

Regeling tarieven Besluit voorkoming verontreiniging door met schepen in bulk vervoerde schadelijke vloeistoffen 2003

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor het onderzoek en de verdere werkzaamheden nodig voor de afgifte van het certificaat van voorkoming van verontreiniging voor het vervoer van schadelijke vloeistoffen in bulk, is het volgende tarief verschuldigd:

  • a. voor een eerste afgifte € 594;

  • b. voor een hernieuwde afgifte € 405.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

  • 1 Voor het onderzoek aan boord en de verdere werkzaamheden nodig voor een tussentijdse aanpassing van het certificaat, bedoeld in artikel 1, is een tarief verschuldigd van € 389.

  • 2 Voor de werkzaamheden nodig voor het verstrekken van een extra exemplaar, een tussentijdse vervanging of de afgifte van het certificaat, bedoeld in artikel 1, zonder dat hiervoor een onderzoek aan boord plaatsvindt, is een tarief verschuldigd van € 175. Indien ten behoeve van een schip tegelijkertijd meerdere certificaten als bedoeld in het tweede lid worden verstrekt, zonder dat hiervoor een onderzoek aan boord plaatsvindt, is een tarief verschuldigd van € 112.

    4. Voor de vervanging van certificaten die door een scheepsongeval verloren zijn gegaan, is geen vergoeding verschuldigd.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

De artikelen 46 en 47 van de Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet 2003 zijn van toepassing.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarieven Besluit voorkoming verontreiniging door met schepen in bulk vervoerde schadelijke vloeistoffen 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

Roelf H. de Boer

Terug naar begin van de pagina