Regeling Nederlandse tarieven vaarbevoegdheidsbewijs 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2003

Regeling Nederlandse tarieven vaarbevoegdheidsbewijs 2003

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 62, aanhef en onderdeel c, van de Zeevaartbemanningswet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

De kosten van de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een vaarbevoegdheidsbewijs bedragen:

 • a. € 60 voor elk vaarbevoegdheidsbewijs of een duplicaat van een vaarbevoegdheidsbewijs, waarop ten minste een van de volgende functies voorkomt:

  • 1º. kapitein;

  • 2º. eerste stuurman;

  • 3º. wachtstuurman;

  • 4º. hoofdwerktuigkundige;

  • 5º. tweede scheepswerktuigkundige;

  • 6º. wachtwerktuigkundige;

  • 7º. eerste maritiem officier;

  • 8º. maritiem officier;

  • 9º. schipper zeevisvaart;

  • 10º. plaatsvervangend schipper zeevisvaart;

  • 11º. stuurman zeevisvaart; of

  • 12º. werktuigkundige zeevisvaart.

 • b. € 40 voor elk vaarbevoegdheidsbewijs of duplicaat van een vaarbevoegdheidsbewijs waarop de onder a genoemde functies niet voorkomen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Nederlandse tarieven vaarbevoegdheidsbewijs 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

Roelf H. de Boer

Terug naar begin van de pagina