Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2003

Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet 2003

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 72, eerste lid, van de Schepenwet;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Reikwijdte

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

De in deze regeling genoemde tarieven zijn verschuldigd voor het verrichten van werkzaamheden of diensten door ambtenaren van Nederland.

Hoofdstuk 2 . Tarieven certificaten geklasseerde schepen volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor het onderzoek van geklasseerde passagiersschepen en de verdere werkzaamheden nodig voor de eerste afgifte van certificaten, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

Scheepstype

Tonnage tot 500 GT

500 tot 2000 GT

2000 tot 6000 GT

6000 tot 9000 GT

vanaf 9000 GT

Passagiersschip

€ 22.666

€ 30.762

€ 47.324

€ 66.492

€ 106.926

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

In afwijking van artikel 2 is voor de daar bedoelde werkzaamheden en het daar bedoelde onderzoek van schepen die reeds eerder aan een dergelijk onderzoek onderworpen zijn geweest, het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

Scheepstype

Tonnage tot 500 GT

500 tot 2000 GT

2000 tot 6000 GT

6000 tot 9000 GT

vanaf 9000 GT

Passagiersschip

€ 5.880

€ 6.203

€ 9.641

€ 12.198

€ 25.378

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor het onderzoek van geklasseerde passagiersschepen en de verdere werkzaamheden nodig voor de afgifte van certificaten vanwege de verbouwing van die schepen, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

Scheepstype

Tonnage tot 500 GT

500 tot 2000 GT

2000 tot 6000 GT

6000 tot 9000 GT

vanaf 9000 GT

Passagiersschip

€ 5.880

€ 6.203

€ 9.641

€ 12.198

€ 25.378

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor het onderzoek van geklasseerde passagiersschepen en de verdere werkzaamheden nodig voor de hernieuwde afgifte van certificaten, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

Scheepstype

Tonnage tot 500 GT

500 tot 2000 GT

2000 tot 6000 GT

6000 tot 9000 GT

vanaf 9000 GT

Passagiersschip

€ 2.940

€ 3.102

€ 4.821

€ 6.099

€ 12.689

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Voor het onderzoek en de verdere werkzaamheden, nodig voor de afgifte van certificaten, korte tijd of direct na de nieuwbouwoplevering van geklasseerde passagiersschepen, welke overgaan van buitenlandse naar Nederlandse vlag, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

  Scheepstype

  Tonnage tot 500 GT

  500 tot 2000 GT

  2000 tot 6000 GT

  6000 tot 9000 GT

  vanaf 9000 GT

  Passagiersschip

  € 14.273

  € 18.483

  € 28.437

  € 39.345

  € 66.152

 • 2 In afwijking van het eerste lid wordt het nieuwbouwtarief berekend als de buitenlandse autoriteit geen certificaten heeft afgegeven.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor het onderzoek van geklasseerde vracht- en tankschepen en de verdere werkzaamheden nodig voor de eerste afgifte van certificaten, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

Scheepstype

Tonnage tot 2000 GT

2000 tot 6000 GT

6000 tot 9000 GT

vanaf 9000 GT

Vrachtschip

€ 8.485

€ 14.201

€ 17.946

€ 23.430

Olietanker

€ 12.556

€ 17.990

€ 21.084

€ 26.166

Chemicaliëntanker

€ 16.820

€ 23.099

€ 26.233

€ 32.777

Olie/chemicaliëntanker

€ 16.555

€ 23.253

€ 26.387

€ 31.661

Gastanker

€ 17.660

€ 24.779

€ 27.913

€ 34.457

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2004]

In afwijking van artikel 6 is voor de daar bedoelde werkzaamheden en het daar bedoelde onderzoek van schepen die reeds eerder aan een dergelijk onderzoek onderworpen zijn geweest, het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

Scheepstype

Tonnage tot 2000 GT

2000 tot 6000 GT

6000 tot 9000 GT

vanaf 9000 GT

Vrachtschip

€ 3.118

€ 3.475

€ 3.727

€ 4.046

Olietanker

€ 3.292

€ 3.740

€ 3.979

€ 4.176

Chemicaliëntanker

€ 4.798

€ 5.191

€ 5.359

€ 5.985

Olie/chemicaliëntanker

€ 4.620

€ 5.136

€ 5.768

€ 6.008

Gastanker

€ 4.716

€ 5.191

€ 5.443

€ 5.985

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor het onderzoek van geklasseerde vracht- en tankschepen en de verdere werkzaamheden nodig voor de afgifte van certificaten vanwege de verbouwing van die schepen, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

Scheepstype

Tonnage tot 2000 GT

2000 tot 6000 GT

6000 tot 9000 GT

vanaf 9000 GT

Vrachtschip

€ 3.118

€ 3.475

€ 3.727

€ 4.046

Olietanker

€ 3.292

€ 3.740

€ 3.979

€ 4.176

Chemicaliëntanker

€ 4.798

€ 5.191

€ 5.359

€ 5.985

Olie/chemicaliëntanker

€ 4.620

€ 5.136

€ 5.768

€ 6.008

Gastanker

€ 4.716

€ 5.191

€ 5.443

€ 5.985

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor het onderzoek van geklasseerde vracht- en tankschepen en de verdere werkzaamheden nodig voor de hernieuwde afgifte van certificaten, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

Scheepstype

Tonnage tot 2000 GT

2000 tot 6000 GT

6000 tot 9000 GT

vanaf 9000 GT

Vrachtschip

€ 1.559

€ 1.738

€ 1.864

€ 2.024

Olietanker

€ 1.646

€ 1.870

€ 1.990

€ 2.089

Chemicaliëntanker

€ 2.399

€ 2.596

€ 2.680

€ 2.993

Olie/chemicaliëntanker

€ 2.310

€ 2.569

€ 2.885

€ 3.004

Gastanker

€ 2.358

€ 2.596

€ 2.722

€ 2.993

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Voor het onderzoek en de verdere werkzaamheden, nodig voor de afgifte van certificaten, korte tijd of direct na de nieuwbouwoplevering van geklasseerde vrachtschepen en tankschepen, welke overgaan van buitenlandse naar Nederlandse vlag, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

  Scheepstype

  Tonnage tot 2000 GT

  2000 tot 6000 GT

  6000 tot 9000 GT

  vanaf 9000 GT

  Vrachtschip

  € 5.802

  € 8.838

  € 10.837

  € 13.738

  Olietanker

  € 7.924

  € 10.865

  € 12.532

  € 15.171

  Chemicaliëntanker

  € 10.809

  € 14.145

  € 15.796

  € 19.381

  Olie/chemicaliëntanker

  € 10.587

  € 14.195

  € 16.078

  € 18.834

  Gastanker

  € 11.188

  € 14.985

  € 16.678

  € 20.221

 • 2 In afwijking van het eerste lid wordt het nieuwbouwtarief berekend als de buitenlandse autoriteit geen certificaten heeft afgegeven.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor het onderzoek van geklasseerd aannemersmateriaal en de verdere werkzaamheden nodig voor de eerste afgifte van certificaten, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

Scheepstype

Tonnage tot 500 GT

500 tot 2000 GT

2000 tot 6000 GT

6000 tot 9000 GT

vanaf 9000 GT

Aannemersmateriaal

         

met voortstuwing

€ 6.445

€ 8.524

€ 13.575

€ 18.713

€ 23.623

Aannemersmateriaal

         

zonder voortstuwing

€ 1.351

€ 1.932

€ 2.195

€ 2.217

€ 2.347

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2004]

In afwijking van artikel 12 is voor de daar bedoelde werkzaamheden en het daar bedoelde onderzoek van geklasseerd aannemersmateriaal dat reeds eerder aan een dergelijk onderzoek onderworpen is geweest, het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

Scheepstype

Tonnage tot 500 GT

500 tot 2000 GT

2000 tot 6000 GT

6000 tot 9000 GT

vanaf 9000 GT

Aannemersmateriaal

         

met voortstuwing

€ 2.473

€ 3.202

€ 3.559

€ 3.893

€ 4.105

Aannemersmateriaal

         

zonder voortstuwing

€ 835

€ 1.138

€ 1.138

€ 1.138

€ 1.251

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor het onderzoek van geklasseerd aannemersmateriaal en de verdere werkzaamheden nodig voor de afgifte van certificaten vanwege de verbouwing van dat materiaal, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

Scheepstype

Tonnage tot 500 GT

500 tot 2000 GT

2000 tot 6000 GT

6000 tot 9000 GT

vanaf 9000 GT

Aannemersmateriaal

         

met voortstuwing

€ 2.473

€ 3.202

€ 3.559

€ 3.893

€ 4.105

Aannemersmateriaal

         

zonder voortstuwing

€ 835

€ 1.138

€ 1.138

€ 1.138

€ 1.251

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor het onderzoek van geklasseerd aannemersmateriaal en de verdere werkzaamheden nodig voor de hernieuwde afgifte van certificaten, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

Scheepstype

Tonnage tot 500 GT

500 tot 2000 GT

2000 tot 6000 GT

6000 tot 9000 GT

vanaf 9000 GT

Aannemersmateriaal

         

met voortstuwing

€ 1.237

€ 1.601

€ 1.780

€ 1.947

€ 2.053

Aannemersmateriaal

         

zonder voortstuwing

€ 418

€ 569

€ 569

€ 569

€ 626

Artikel 16

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Voor het onderzoek en de verdere werkzaamheden, nodig voor de afgifte van certificaten, korte tijd of direct na de nieuwbouw oplevering van geklasseerd aannemersmateriaal, dat overgaat van buitenlandse naar Nederlandse vlag, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

  Scheepstype

  Tonnage tot 500 GT

  500 tot 2000 GT

  2000 tot 6000 GT

  6000 tot 9000 GT

  vanaf 9000 GT

  Aannemersmateriaal

           

  met voortstuwing

  € 4.459

  € 5.863

  € 8.567

  € 11.303

  € 13.864

  Aannemersmateriaal

           

  zonder voortstuwing

  € 1.093

  € 1.535

  € 1.666

  € 1.677

  € 1.799

 • 2 In afwijking van het eerste lid wordt het nieuwbouwtarief berekend als de buitenlandse autoriteit geen certificaten heeft afgegeven.

Artikel 17

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor het onderzoek van geklasseerde schepen, geen passagiersschepen, vracht- en tankschepen of aannemersmateriaal zijnde, en de verdere werkzaamheden nodig voor de eerste afgifte van certificaten, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

 

Tonnage/lengte

Scheepstype

tot 500 GT

500 tot 2000 GT

vanaf 2000 GT

tot 24 meter

vanaf 24 meter

Supply- en supportschip

€ 8.342

€ 9.779

€ 11.113

   

Special purpose schip

€ 9.166

€ 12.139

€ 17.131

   

MODU met voortstuwing

€ 10.846

€ 16.550

€ 25.531

   

MODU zonder voortstuwing

€ 4.038

€ 5.785

€ 6.092

   

Hotelplatform

€ 3.614

€ 5.362

€ 6.097

   

Sleepboot

     

€ 5.621

€ 7.528

Personentender

     

€ 6.041

€ 7.949

Patrouille-, peil- en meetvaartuig

     

€ 5.386

€ 7.544

   

Artikel 18

[Vervallen per 01-01-2004]

In afwijking van artikel 14 is voor de daar bedoelde werkzaamheden en het daar bedoelde onderzoek van schepen die reeds eerder aan een dergelijk onderzoek onderworpen zijn geweest, het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

 

Tonnage/lengte

Scheepstype

tot 500 GT

500 tot 2000 GT

vanaf 2000 GT

tot 24 meter

vanaf 24 meter

Supply- en supportschip

€ 2.350

€ 3.103

€ 3.292

   

Special purpose schip

€ 2.350

€ 3.103

€ 3.292

   

MODU met voortstuwing

€ 2.767

€ 3.857

€ 4.382

   

MODU zonder voortstuwing

€ 2.255

€ 3.290

€ 3.813

   

Hotelplatform

€ 1.904

€ 2.769

€ 3.040

   

Sleepboot

     

€ 2.347

€ 2.818

Personentender

     

€ 1.844

€ 2.314

Patrouille-, peil- en meetvaartuig

     

€ 1.844

€ 2.314

   

Artikel 19

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor het onderzoek van geklasseerde schepen, geen passagiersschepen, vracht- en tankschepen of aannemersmateriaal zijnde, en de verdere werkzaamheden nodig voor de hernieuwde afgifte van certificaten, vanwege de verbouwing van die schepen, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

 

Tonnage/lengte

Scheepstype

tot 500 GT

500 tot 2000 GT

vanaf 2000 GT

tot 24 meter

vanaf 24 meter

Supply- en supportschip

€ 2.350

€ 3.103

€ 3.292

   

Special purpose schip

€ 2.350

€ 3.103

€ 3.292

   

MODU met voortstuwing

€ 2.767

€ 3.857

€ 4.382

   

MODU zonder voortstuwing

€ 2.255

€ 3.290

€ 3.813

   

Hotelplatform

€ 1.904

€ 2.769

€ 3.040

   

Sleepboot

     

€ 2.347

€ 2.818

Personentender

     

€ 1.844

€ 2.314

Patrouille-, peil- en meetvaartuig

     

€ 1.844

€ 2.314

   

Artikel 20

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor het onderzoek van geklasseerde schepen, geen passagiersschepen, vracht- en tankschepen of aannemersmateriaal zijnde, en de verdere werkzaamheden nodig voor de hernieuwde afgifte van certificaten, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

 

Tonnage/lengte

Scheepstype

tot 500 GT

500 tot 2000 GT

vanaf 2000 GT

tot 24 meter

vanaf 24 meter

Supply- en supportschip

€ 1.175

€ 1.551

€ 1.646

   

Special purpose schip

€ 1.175

€ 1.551

€ 1.646

   

MODU met voortstuwing

€ 1.384

€ 1.929

€ 2.191

   

MODU zonder voortstuwing

€ 1.128

€ 1.645

€ 1.907

   

Hotelplatform

€ 952

€ 1.385

€ 1.521

   

Sleepboot

     

€ 1.174

€ 1.409

Personentender

     

€ 922

€ 1.157

Patrouille-, peil- en meetvaartuig

     

€ 922

€ 1.157

   

Artikel 21

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Voor het onderzoek en de verdere werkzaamheden nodig voor de afgifte van certificaten, korte tijd of direct na de nieuwbouwoplevering van geklasseerde schepen, geen passagiersschepen, vracht -en tankschepen of aannemersmateriaal zijnde, welke overgaan van buitenlandse naar Nederlandse vlag, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

   

  Tonnage/lengte

  Scheepstype

  tot 500 GT

  500 tot 2000 GT

  vanaf 2000 GT

  tot 24 meter

  vanaf 24 meter

  Supply- en supportschip

  € 5.346

  € 6.441

  € 7.203

     

  Special purpose schip

  € 5.758

  € 7.621

  € 10.211

     

  MODU met voortstuwing

  € 6.807

  € 10.203

  € 14.957

     

  MODU zonder voortstuwing

  € 3.146

  € 4.538

  € 4.952

     

  Hotelplatform

  € 2.759

  € 4.066

  € 4.569

     

  Sleepboot

       

  € 3.984

  € 5.173

  Personentender

       

  € 3.942

  € 5.131

  Patrouille-, peil- en meetvaartuig

       

  € 3.615

  € 4.929

     
 • 2 In afwijking van het eerste lid wordt het nieuwbouwtarief berekend als de buitenlandse autoriteit geen certificaten heeft afgegeven.

Artikel 22

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Voor het tussentijds onderzoek van de uitrusting in verband met het viseren van het veiligheidscertificaat van geklasseerde schepen is een tarief verschuldigd van € 667.

 • 2 Voor het tussentijds onderzoek van de inrichting en uitrusting in verband met het viseren van het certificaat van geschiktheid van geklasseerde gas- en chemicaliëntankers is een tarief verschuldigd van € 836.

Artikel 23

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Voor het onderzoek van geklasseerde bestaande schepen en de verdere werkzaamheden nodig voor de eerste afgifte van certificaten, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering, is een toeslag van 100% van de in deze regeling genoemde tarieven voor de hernieuwde afgifte van certificaten verschuldigd.

 • 2 Het eerste lid is mede van toepassing op schepen als bedoeld in het eerste lid, die een verbouwing hebben ondergaan.

Artikel 24

[Vervallen per 01-01-2004]

Indien een scheepstype niet is opgenomen in een van de genoemde artikelen wordt door het Hoofd van de Scheepvaartinspectie het tarief gebaseerd op het tarief van het scheepstype dat hiermee het meest overeenkomt.

Artikel 25

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Voor het onderzoek van een radio-installatie aan boord van de schepen als bedoeld in dit hoofdstuk, zijn de volgende tarieven verschuldigd aan het Agentschap Telecom van het ministerie van Economische Zaken:

  • a. nieuwbouw radio-installatie: € 986,71;

  • b. jaarlijkse inspectie radio-installatie: € 242,96;

  • c. herinspectie radio-installatie: € 123,96.

 • 2 Indien het onderzoek van een radio-installatie aan boord van een in Nederland thuis behorend schip geheel of gedeeltelijk in het buitenland plaatsvindt, is onverminderd de artikelen 47 en 48 een toeslag verschuldigd van 25% van het desbetreffende tarief, genoemd in het eerste lid.

 • 3 Voor het verstrekken van een certificaat voor de radio-installatie is een tarief verschuldigd van € 175.

 • 4 Voor zeilende passagiersschepen met een lengte van 40 meter of minder en met een maximale capaciteit voor 36 passagiers gelden de tarieven als vermeld onder het eerste lid, met uitzondering van onderdeel b, waarvoor een tarief geldt van € 213,21.

Hoofdstuk 3 . Tarieven certificaten niet-geklasseerde schepen volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 26

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor het onderzoek van niet-geklasseerde schepen en de verdere werkzaamheden nodig voor de hernieuwde afgifte van certificaten, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

 

Tonnage/lengte

Scheepstype

tot 500 GT

vanaf 500 GT

tot 24 meter

vanaf 24 meter

Vrachtschip

€ 3.248

€ 4.483

   

Aannemersmateriaal met voortstuwing

€ 3.668

€ 4.903

   

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing

€ 1.992

€ 2.955

   

Supply- en supportschip

€ 3.145

€ 4.475

   

Sleepboot

   

€ 2.405

€ 3.298

Personentender

   

€ 2.238

€ 3.130

Patrouille-, peil- en meetvaartuig

   

€ 2.136

€ 3.046

   

Artikel 27

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor het onderzoek van niet-geklasseerde schepen en de verdere werkzaamheden nodig voor het viseren van certificaten, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

 

Tonnage/lengte

Scheepstype

tot 500 GT

vanaf 500 GT

tot 24 meter

vanaf 24 meter

Vrachtschip

€ 582

€ 957

   

Aannemersmateriaal met voortstuwing

€ 624

€ 999

   

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing

€ 363

€ 721

   

Supply- en supportschip

€ 582

€ 957

   

Sleepboot

   

€ 512

€ 706

Personentender

   

€ 455

€ 653

Patrouille-, peil- en meetvaartuig

   

€ 455

€ 653

   

Artikel 28

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor het tussentijds onderzoek van de romp aan de buitenzijde van niet-geklasseerde schepen nodig voor het viseren van het certificaat van deugdelijkheid of het veiligheidscertificaat, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering, is een tarief verschuldigd van € 560.

Artikel 29

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Voor het onderzoek van een radio-installatie aan boord van de schepen als bedoeld in dit hoofdstuk, zijn de volgende tarieven verschuldigd aan het Agentschap Telecom van het ministerie van Economische Zaken:

  • a. nieuwbouw radio-installatie: € 986,71;

  • b. jaarlijkse inspectie radio-installatie: € 242,96;

  • c. herinspectie radio-installatie: € 123,96.

 • 2 Indien het onderzoek van een radio-installatie aan boord van een in Nederland thuis behorend schip geheel of gedeeltelijk in het buitenland plaatsvindt, is onverminderd de artikelen 47 en 48 een toeslag verschuldigd van 25% van het desbetreffende tarief, genoemd in het eerste lid.

 • 3 Voor het verstrekken van een certificaat voor de radio-installatie is een tarief verschuldigd van € 175.

 • 4 Voor zeilende passagiersschepen met een lengte 40 meter of minder en met maximale capaciteit voor 36 passagiers gelden de tarieven als vermeld onder het eerste lid, met uitzondering van onderdeel b, waarvoor een tarief geldt van € 213,21.

Hoofdstuk 4 . Tarieven overige documenten

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 30

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Voor het onderzoek van schepen en de verdere werkzaamheden nodig voor de afgifte van een vergunning krachtens artikel 2bis van de Schepenwet, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

  Tonnage/lengte

  zonder voortstuwing

  met voortstuwing

       

  tot 24 meter

  € 384

  € 477

  tot 500 GT

  € 426

  € 615

  500 tot 2000 GT

  € 457

  € 697

  2000 tot 6000 GT

  € 478

  € 760

  6000 tot 9000 GT

  € 492

  € 858

  vanaf 9000 GT

  € 534

  € 900

 • 2 Geen tarief is verschuldigd indien het een vergunning betreft, uitsluitend bestemd voor het maken van een proefvaart dan wel het ondernemen van een reis uit een haven in Nederland, in beide gevallen met de bedoeling het schip gereed te maken voor het verkrijgen van een certificaat van deugdelijkheid.

Artikel 31

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor het onderzoek van schepen en de verdere werkzaamheden nodig voor de afgifte van een certificaat van ontheffing als bedoeld in artikel 17 van het Schepenbesluit 1965, is een tarief verschuldigd van € 389.

Artikel 32

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor het onderzoek aan boord en de verdere werkzaamheden nodig voor de afgifte van een verklaring, waaruit blijkt dat het schip voldoet aan de voorschriften voor het vervoer van graan, bedoeld in artikel 128 van het Schepenbesluit 1965, is een tarief verschuldigd van € 389.

Artikel 33

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor het onderzoek aan boord en de verdere werkzaamheden nodig voor de afgifte van een verklaring, waaruit blijkt dat het schip voldoet aan de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, bedoeld in de artikelen 130 tot en met 130h, van het Schepenbesluit 1965, is een tarief verschuldigd van € 389

Artikel 34

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor het onderzoek en de verdere werkzaamheden nodig voor de afgifte of de tussentijdse visering van het certificaat van geschiktheid voor het vervoer en het behandelen van beperkte hoeveelheden gevaarlijke en schadelijke vloeistoffen in bulk aan boord van offshore support vessels, is het volgende tarief verschuldigd:

 • a. voor de eerste afgifte € 594;

 • b. voor de hernieuwde afgifte € 405;

 • c. voor de tussentijdse visering € 338.

Artikel 35

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Voor het onderzoek en de verdere werkzaamheden nodig voor de afgifte van het diploma als sloepsgast, bedoeld in artikel 1 bij bijlage XXII van het Schepenbesluit 1965, is een tarief verschuldigd van € 109.

 • 2 Voor de werkzaamheden nodig voor de afgifte van het duplicaat van het diploma als sloepsgast, bedoeld in artikel 7 van bijlage XXII bij het Schepenbesluit 1965, is een tarief verschuldigd van € 54.

 • 3 Indien het onderzoek, bedoeld in het eerste lid, niet leidt tot afgifte van een diploma als sloepsgast, is een tarief verschuldigd van € 103.

Artikel 36

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Voor het onderzoek en de verdere werkzaamheden nodig voor de afgifte van een verklaring omtrent de bekendheid met de werktuiglijke installatie aan boord van schepen als bedoeld in artikel 112, eerste lid, van het Schepenbesluit 1965, is een tarief verschuldigd van € 328.

 • 2 Voor de afgifte van een verklaring als bedoeld in het eerste lid, zonder dat hiervoor een onderzoek plaatsvindt, is een tarief verschuldigd van € 126.

 • 3 Indien het onderzoek, bedoeld in het eerste lid, niet leidt tot de afgifte van een verklaring als bedoeld in het eerste lid, is een tarief verschuldigd van € 304.

Artikel 37

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor een verzoek aan een buitenlandse autoriteit tot afgifte van certificaten als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Schepenwet, is een tarief verschuldigd van € 100.

Artikel 38

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Voor het onderzoek aan boord en de verdere werkzaamheden nodig voor een tussentijdse aanpassing of een verlenging van een document als bedoeld in deze regeling, is een tarief verschuldigd van € 389.

 • 2 Voor de werkzaamheden nodig voor het verstrekken van een extra exemplaar, een tussentijdse vervanging of een verlenging van een document als bedoeld in deze regeling, alsmede voor de afgifte van een document, met uitzondering van het document, bedoeld in artikel 37, zonder dat hiervoor een onderzoek aan boord plaatsvindt, is een tarief verschuldigd van € 175.

 • 3 Indien ten behoeve van een schip tegelijkertijd meerdere documenten als bedoeld in het tweede lid worden verstrekt, zonder dat hiervoor een onderzoek aan boord plaatsvindt, is voor elk volgend document een tarief verschuldigd van € 112.

 • 4 Voor de vervanging van documenten die door een scheepsongeval verloren zijn gegaan, is geen vergoeding verschuldigd.

Artikel 39

[Vervallen per 01-01-2004]

Indien de werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van een document als bedoeld in deze regeling, met uitzondering van de documenten, bedoeld in de artikelen 36, 37 en 42, buiten toedoen van de ambtenaren van de Scheepvaartinspectie niet leiden tot de afgifte van dat document, is het volgende tarief verschuldigd:

 • a. indien de werkzaamheden niet volledig zijn uitgevoerd € 83 per uur per ambtenaar;

 • b. indien de werkzaamheden volledig zijn uitgevoerd het tarief dat is vastgesteld voor de afgifte van het document.

Artikel 40

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor werkzaamheden voortvloeiende uit het bepaalde bij of krachtens de Schepenwet, die niet op grond van een van de artikelen van deze regeling in rekening worden gebracht, is een tarief verschuldigd van € 83 per uur per ambtenaar.

Hoofdstuk 5. Tarieven goedkeuring uitrustingsstukken

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 41

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Voor het onderzoek ten behoeve van de typegoedkeuring van uitrustingsstukken en materialen, alsmede de daarbij behorende afgifte van documenten ten bewijze dat deze uitrustingsstukken en materialen voldoen aan de bij of krachtens de Schepenwet gestelde eisen, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel.

 • 2 De tarieven, genoemd in kolom 1, zijn verschuldigd indien het document kan worden afgegeven zonder dat daarvoor beproevingen nodig zijn die de aanwezigheid van een ambtenaar van de Scheepvaartinspectie vereisen.

 • 3 De tarieven, genoemd in kolom 2, zijn verschuldigd indien het document kan worden afgegeven nadat daarvoor beproevingen zijn uitgevoerd die de aanwezigheid van een ambtenaar van de Scheepvaartinspectie vereisen.

   

  Uitrustingstukken/materialen

  1

  2

   

  REDDINGMIDDELEN

     

  1.1

  Ontkoppelingssystemen

  € 582

  € 1.013

  1.1.1

  Hydrostatische ontkoppelingssystemen

  € 456

  € 832

  1.2

  Drinkwater voor noodrantsoenen

  € 456

  € 832

  1.3

  Materialen voor kunststof reddingboten

  € 456

  € 832

  1.4

  Materialen voor drijfvermogen

  € 456

  € 832

  1.5

  Motoren voor reddingboten

  € 582

  € 1.013

  1.5.1

  Buitenboordmotoren voor hulpverl. boten

  € 582

  € 1.013

  1.6.1

  Valschermsignalen

  € 456

  € 832

  1.6.2

  Handstakellichten

  € 456

  € 832

  1.6.3

  Drijvende rooksignalen

  € 456

  € 832

  1.7

  Noodrantsoenen

  € 456

  € 832

  1.9

  Reddingboeien

  € 582

  € 1.013

  1.10.2

  Reddingboeilichten

  € 582

  € 1.013

  1.10.3

  MOB signalen

  € 456

  € 832

  1.11

  Reddinggordels

  € 729

  € 1.203

  1.12

  Automatische opblaasbare vlotten

  € 857

  € 1.724

  1.13

  Opblaasbare hulpverleningsboten

  € 941

  € 1.808

  1.15

  Signaalfluiten

  € 456

  € 832

  1.16

  Verbandtrommels voor reddingsboten

  € 456

  € 832

  1.17

  Drijvende werplijnen

  € 456

  € 832

  1.18

  Zoeklichten voor motorreddingboten

  € 456

  € 832

  1.19

  Davits en kranen, incl. lieren

  € 941

  € 1.808

  1.19.1

  Afstandsbediening lieren

  € 729

  € 1.386

  1.22.1

  Reddingboten

  € 1.025

  € 2.060

  1.22.2

  Hulpverleningsboten

  € 1.025

  € 2.060

  1.25

  Overlevingspakken

  € 729

  € 1.203

  1.26

  Lichten voor reddingmiddelen (excl. boeien)

  € 456

  € 832

  1.27

  Hulpmiddelen tegen warmteverlies (TPA's)

  € 582

  € 1.013

  1.28

  Hulpmiddelen t.b.v. drenkelingen

  € 582

  € 1.013

  1.29

  Materialen voor fabricage reddingvlotten

  € 456

  € 832

         
   

  BRANDBESTRIJDINGS- EN VEILIGHEIDSMIDDELEN

     

  2.1.1.1

  Persluchttoestellen

  € 582

  € 1.013

  2.1.1.2

  Ontsnappingstoestellen

  € 582

  € 1.013

  2.1.2

  Brandwerende kleding

  € 582

  € 1.013

  2.1.3

  Brandbijlen

  € 456

  € 832

  2.1.4

  Brandbestendige reddinglijnen

  € 456

  € 832

  2.1.5

  Brandslangen

  € 456

  € 832

  2.1.6

  Straalpijpen

  € 456

  € 832

  2.1.7

  Brandblusmiddelen

  € 582

  € 1.013

  2.1.9

  Draagbare blustoestellen

  € 582

  € 1.013

  2.1.10

  Niet draagbare blustoestellen

  € 582

  € 1.013

  2.2.1

  Beademingstoestellen

  € 582

  € 1.013

  2.2.2

  Dagseinlampen

  € 582

  € 1.013

  2.2.4

  Loodsladders

  € 582

  € 1.013

  2.2.5

  Lijnwerptoestellen

  € 582

  € 1.013

  2.2.6

  Noodradiobakens (EPIRB's)

  € 729

  € 1.203

  2.2.7

  Veiligheidslampen

  € 456

  € 832

  2.2.8

  Brancards

  € 456

  € 832

  2.2.9

  Radartransponders (SART's)

  € 582

  € 1.013

  2.2.10

  Retro-reflective materiaal

  € 456

  € 832

         
   

  HULPMIDDELEN BIJ DE NAVIGATIE

     

  3.1

  Navigatielantaarns

  € 729

  € 1.203

  3.2.1

  Navigatie-radarinstallaties

  € 941

  € 1.624

  3.2.2

  Automatische radarplot apparatuur (ARPA's)

  € 941

  € 1.624

  3.3

  Radiorichtingzoekers/Homing apparatuur

  € 582

  € 1.013

  3.5

  Echoloden

  € 729

  € 1.203

  3.6

  Scheepsfluiten

  € 582

  € 1.013

  3.7

  Radarreflectoren

  € 456

  € 832

  3.8.1

  Gyrokompassen

  € 729

  € 1.203

  3.8.2

  Automatische stuurinrichtingen

  € 729

  € 1.203

  3.8.3

  Koersafwijkingsalarmen

  € 582

  € 1.013

  3.9

  Magnetische kompassen

  € 582

  € 1.013

  3.10

  Nachthuizen

  € 456

  € 832

  3.11

  Peiltoestellen

  € 456

  € 832

  3.12

  Transmitters

  € 456

  € 1.016

  3.13

  Log apparatuur

  € 582

  € 1.013

         
   

  DIVERSEN

     

  4.1

  Computerprogramma?s stabiliteit

  € 582

  € 1.013

  4.2.2

  Afsluitmiddelen tegen weer en wind etc.

  € 582

  € 1.013

  4.5

  Over-/onder druk ventielen

  € 582

  € 1.013

         
   

  ANDERE UITRUSTING OP WERKTUIGKUNDIG EN ELECTRONISCH GEBIED

     

  5.4

  Drinkwatersysteemfilters

  € 582

  € 1.013

  5.11.1

  Lenswaterolieafscheiders

  € 941

  € 1.808

  5.12

  Oliegehaltemeters

  € 941

  € 1.808

  5.15

  Gasdetectors/explosiemeters

  € 582

  € 1.013

  5.18

  Peilinrichtingen

  € 582

  € 1.013

  5.24

  Tankwasmachines

  € 582

  € 1.013

  5.25

  Olie/water grenslaag detectoren

  € 582

  € 1.013

  5.27

  Ladingslangen

  € 582

  € 1.013

  5.28

  Wachtalarmen

  € 582

  € 1.013

         
   

  ANDERE UITRUSTING OP SCHEEPSBOUWGEBIED

     

  6.2

  Onbrandbaar materiaal

  € 582

  € 1.013

  6.3.1

  Brandschotten klasse A

  € 582

  € 1.013

  6.3.2

  Brandschotten klasse B

  € 582

  € 1.013

  6.4

  Dekken klasse A

  € 582

  € 1.013

  6.5.1

  Plafonds klasse A

  € 582

  € 1.013

  6.5.2

  Plafonds klasse B

  € 582

  € 1.013

  6.6.1

  Branddeuren klasse A

  € 582

  € 1.013

  6.6.2

  Branddeuren klasse B

  € 582

  € 1.013

  6.7.1

  Laminaten

  € 582

  € 1.013

  6.7.2

  Brandkleppen

  € 582

  € 1.013

  6.7.3

  Kabeldoorvoeringen/pijpdoorvoeringen

  € 582

  € 1.013

  6.7.4

  Ramen

  € 582

  € 1.013

  6.7.5

  Verfsystemen

  € 582

  € 1.013

  6.7.6

  Diversen

  € 582

  € 1.013

  6.7.7

  Vloerbedekkingen

  € 582

  € 1.013

Artikel 42

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Indien het onderzoek, bedoeld in artikel 40, eerste lid, niet leidt tot de afgifte van een document, is, inclusief reistijd, een tarief verschuldigd van € 83 per uur.

 • 2 Voor hernieuwing van een document als bedoeld in artikel 35, eerste lid, is een tarief verschuldigd van € 175.

 • 3 Bij gelijktijdige aanbieding voor een onderzoek ter goedkeuring van meerdere vrijwel identieke uitvoeringen van uitrustingsstukken en materialen, is voor de afgifte van het eerste document het tarief, genoemd in artikel 36 en voor elk van de volgende documenten een tarief verschuldigd van € 175.

Artikel 43

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor het onderzoek verbonden aan de produktietest van uitrustingsstukken of onderdelen daarvan is, inclusief reistijd, een tarief verschuldigd van € 83 per uur.

Hoofdstuk 6. Tarieven in verband met vervoer van gevaarlijke stoffen

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 44

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor het behandelen van een verzoek tot samenlading van gevaarlijke stoffen in één laadeenheid is een tarief verschuldigd van € 50.

Artikel 45

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor het behandelen van een verzoek tot goedkeuring op grond van de International

Maritime Dangerous Goods Code is een vergoeding verschuldigd van € 230.

Hoofdstuk 7. Bijzondere bepalingen

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 46

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Indien een onderzoek als bedoeld in deze regeling geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd en de voor het betreffende onderzoek vastgestelde termijn, opgenomen in de bijlage, wordt overschreden, is per termijnoverschrijdende dag een aanvullend tarief verschuldigd van € 668.

 • 2 De eventuele reis- en verblijfskosten van de ambtenaar ten behoeve van de in deze regeling genoemde onderzoeken in het buitenland komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 47

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Indien de in deze regeling genoemde onderzoeken geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd op werkdagen tussen 18.00 uur en 08.00 uur, op een zaterdag, op een zondag of op een in het Algemeen Rijksambtenarenreglement daaraan gelijkgestelde dag, is een aanvullend tarief verschuldigd van € 41 per uur per ambtenaar.

 • 2 Het in het eerste lid genoemde tarief is eveneens voor uitgevoerde onderzoeken in het buitenland buiten de daar ter plaatse geldende werktijden verschuldigd.

Deze regeling zal met de toelichting worden geplaatst in de Staatscourant, de Curaçaosche Courant en het Afkondigingsblad van Aruba.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

Roelf H. de Boer

Bijlage als bedoeld in artikel 46, eerste lid, van de Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet 2002

[Vervallen per 01-01-2004]

 

Tonnage of lengte

Aantal dagen

     

a. Nieuwbouw

   

Passagiersschip

<500 GT

26

 

500-2000 GT

51

 

2000-6000 GT

76

 

6000-9000 GT

101

 

>9000 GT

151

Vrachtschip

<2000 GT

13

 

2000-6000 GT

29

 

6000-9000 GT

37

 

>9000 GT

51

Olietanker

<2000 GT

16

 

2000-6000 GT

31

 

6000-9000 GT

39

 

>9000 GT

56

Chemicaliëntanker

<2000 GT

17

 

2000-6000 GT

34

 

6000-9000 GT

41

 

>9000 GT

59

Olie/chemicaliëntanker

<2000 GT

19

 

2000-6000 GT

36

 

6000-9000 GT

44

 

>9000 GT

61

Gastanker

<2000 GT

20

 

2000-6000 GT

39

 

6000-9000 GT

46

 

>9000 GT

64

Aannemersmateriaal met voortstuwing

<500 GT

8

 

500-2000 GT

12

 

2000-6000 GT

26

 

6000-9000 GT

38

 

>9000 GT

51

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing

<500 GT

2

 

vanaf 500 GT

3

Supply- en supportschip

<500 GT

12

 

500-2000 GT

16

 

>2000 GT

18

Special purpose schip

<500 GT

11

 

500-2000 GT

16

 

>2000 GT

26

Modu met voortstuwing

<500 GT

16

 

500-2000 GT

27

 

>2000 GT

52

Modu zonder voortstuwing

<500 GT

6

 

500-2000 GT

7

 

>2000 GT

7

Hotelplatform

<500 GT

4

 

500-2000 GT

6

 

>2000 GT

7

Sleepboot

<24 meter

8

 

>24 meter

11

Personentender

<24 meter

8

 

>24 meter

12

Patrouille-, peil- en meetvaartuig

<24 meter

7

 

>24 meter

11

     

b. Overname en verbouw

   

Passagiersschip

<500 GT

4

 

<2000 GT

8

 

2000-6000 GT

10

 

6000-9000 GT

12

 

>9000 GT

22

Vrachtschip

<6000 GT

6

 

>6000 GT

8

Olietanker

<2000 GT

6

 

2000-9000 GT

8

 

>9000 GT

10

Chemicaliëntanker

<2000 GT

8

 

2000-9000 GT

10

 

>9000 GT

12

Olie/chemicaliëntanker

<6000 GT

10

 

6000-9000 GT

12

 

>9000 GT

14

Gastanker

<2000 GT

8

 

2000-9000 GT

10

 

>9000 GT

12

Aannemersmateriaal met voortstuwing

<2000 GT

6

>2000 GT

6

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing

-

2

Supply- en supportschip

-

6

Special purpose schip

-

Modu met voortstuwing

<2000 GT

8

 

>2000 GT

10

Modu zonder voortstuwing

<500 GT

6

 

500-6000 GT

8

Hotelplatform

-

Sleepboot

-

Personentender

<24 meter

4

 

>24 meter

6

Patr.-, peil- en meetvaartuig

<24 meter

4

 

>24 meter

6

     

c. Hernieuwing certificaten

   

Passagiersschip

<500 GT

2

 

<2000 GT

4

 

2000-6000 GT

5

 

6000-9000 GT

6

 

>9000 GT

11

Vrachtschip

<6000 GT

3

 

>6000 GT

4

Olietanker

<2000 GT

3

 

2000-9000 GT

4

 

>9000 GT

5

Chemicaliëntanker

<2000 GT

4

 

2000-9000 GT

5

 

>9000 GT

6

Olie/chemicaliëntanker

<6000 GT

5

 

6000-9000 GT

6

 

>9000 GT

7

Gastanker

<2000 GT

4

 

2000-9000 GT

5

 

>9000 GT

6

Aannemersmateriaal met voortstuwing

<2000 GT

3

 

>2000 GT

4

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing

-

1

Supply- en supportschip

-

3

Special purpose schip

-

3

Modu met voortstuwing

<2000 GT

4

 

>2000 GT

5

Modu zonder voortstuwing <500 GT

 

3

 

500-6000 GT

4

Hotelplatform

-

3

Sleepboot

-

3

Personentender

<24 meter

2

 

>24 meter

3

Patrouille-, peil- en meetvaartuig

<24 meter

2

 

>24 meter

3

     

d. Hernieuwing certificaten SI schepen

   

Vrachtschip

-

5

Aannemersmateriaal met voortstuwing

<500 GT

6

 

>500 GT

7

Aannemersmat. Zonder voortstuwing

-

2

Supply- en supportschip

-

5

Sleepboot

<24 meter

4

 

>24 meter

5

Personentender

-

4

Patrouille-, peil- en meetvaartuig

-

4

     

e. Viseren certificaten SI schepen

   

Vrachtschip

<500GT

1

 

>500 GT

2

Aannemersmateriaal met voortstuwing

-

2

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing

-

1

Supply- en supportschip

<500 GT

1

 

>500 GT

2

Sleepboot

<24 meter

1

 

>24 meter

2

Personentender

-

1

Patr.-, peil- en meetvaartuig

-

1

     

f. Afgifte diploma of verklaring

   

Diploma sloepsgast met onderzoek

 

5

Verklaring bestman met/zonder verklaring

 

1

 

Verklaring bekendheid mk met/zonder verklaring

 

1

     

g. Afgifte verklaring bemand werken

   

Eerste afgifte

<2000 GT

2

Eerste afgifte

2000<6000 GT

3

Eerste afgifte

>6000 GT

4

Hernieuwde afgifte

-

2

Visering verklaring bemand werken (SI schepen)

-

1

   

h. Prototype keur met beproevingen

   

Reddinggordels

 

2

Automatisch opblaasbare vlotten

 

3

Opblaasbare hulpverleningsboten

 

3

Davits en kranen, incl. lieren

 

3

Afstandsbediening lieren

 

2

Reddingboten

 

4

Hulpverleningsboten

 

4

Overlevingspakken

 

2

Noodradiobakens

 

2

Navigatielantaarns

 

2

Navigatie- radarinstallaties

 

3

Automatische radar plot

 

3

apparatuur

 

Echoloden

 

2

Gyrokompassen

 

2

Automatische stuurinrichtingen

 

2

Lenswaterolieafscheiders

 

3

Oliegehaltemeters

 

3

Hydrostatische ontkoppelings systemen

 

1

Drinkwater voor noodrantsoenen

 

1

Materiaal voor kunststof reddingboten

 

1

Materiaal voor

 

1

drijfvermogen

 

Valschermsignalen

 

1

Handstakellichten

 

1

Drijvende rooksignalen

 

1

Noodrantsoenen

 

1

MOB signalen

 

1

Signaalfluiten

 

1

Verbandtrommels voor reddingboten

 

1

Drijvende werplijnen

 

1

Zoeklichten voor motorreddingboten

 

1

Lichten voor reddingmiddelen, excl. boeien

 

1

Materiaal voor opblaasbare vlotten

 

1

Brandbijlen

 

1

Brandbestendige reddinglijnen

 

1

Brandslangen

 

1

Straalpijpen

 

1

Veiligheidslampen

 

1

Brancards

 

1

Retro-reflective

 

1

materiaal

 

Radarreflectoren

 

1

Nachthuizen

 

1

Peiltoestellen

 

1

Transmitters

 

1

Overige producten

 

2

   

i. Overige werkzaamheden

 

Afgifte NLS/COFCOS certificaat

 

1

Aanpassing certificaat met onderzoek

 

1

Afgifte verklaring met onderzoek

 

1

Afgifte vrijstelling met onderzoek

 

1

Intermediate survey COF gas- en chem. Tankers

 

2

Intermediate survey COFCOS suppliers

 

1

Periodical survey VC uitrusting

 

1

Tussentijdse visering van droogzetting Sl-schepen

 

1

Terug naar begin van de pagina