Regeling tarieven controle radarinstallaties en bochtaanwijzers Rijnvaart 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2003

Regeling tarieven controle radarinstallaties en bochtaanwijzers Rijnvaart 2003

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 12b, tweede lid, van de Binnenschepenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor de controle op de inbouw en het functioneren van een radarinstallatie of een bochtaanwijzer, alsmede voor de afgifte van de verklaring, bedoeld in artikel 9 van de Voorschriften omtrent de inbouw en de controle van het functioneren van radarinstallaties en bochtaanwijzers voor de Rijnvaart, is de hierna volgende vergoeding verschuldigd:

  • a. voor periodieke inspectie en afgifte van een verklaring € 154;

  • b. voor herinspectie als gevolg van geconstateerde gebreken € 124.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarieven controle radarinstallaties en bochtaanwijzers Rijnvaart 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

Roelf H. de Boer

Terug naar begin van de pagina