Regeling tarieven Besluit voorkoming olieverontreiniging door schepen 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2003

Regeling tarieven Besluit voorkoming olieverontreiniging door schepen 2003

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. verklaring:

verklaring als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van het Besluit voorkoming olieverontreiniging door schepen;

b. certificaat:

internationaal certificaat van voorkoming van verontreiniging door olie als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van het Besluit voorkoming olieverontreiniging door schepen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor het onderzoek van passagiersschepen en de verdere werkzaamheden nodig voor de eerste afgifte van een certificaat of een verklaring, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

 

Tonnage

       

Scheepstype

tot 500

500 tot 2000

2000 tot 6000

6000 tot 9000

vanaf 9000

 

GT

GT

GT

GT

GT

           

Passagiersschip

€ 349

€ 800

€ 800

€ 800

€ 943

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor het onderzoek van passagiersschepen en de verdere werkzaamheden nodig voor de hernieuwde afgifte van een certificaat of een verklaring, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

 

Tonnage

       

Scheepstype

tot 500

500 tot 2000

2000 tot 6000

6000 tot 9000

vanaf 9000

 

GT

GT

GT

GT

GT

           

Passagiersschip

€ 349

€ 527

€ 527

€ 527

€ 617

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor het onderzoek van vracht- en tankschepen en de verdere werkzaamheden nodig voor de eerste afgifte van een certificaat of een verklaring, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

 

Tonnage

     

Scheepstype

tot 2000

2000 tot 6000

6000 tot 9000

vanaf 9000

 

GT

GT

GT

GT

         

Vrachtschip

€ 800

€ 800

€ 800

€ 943

Olietanker

€ 2.475

€ 2.475

€ 2.475

€ 4.903

Chemicaliëntanker

€ 800

€ 800

€ 800

€ 943

Olie/chemicaliëntanker

€ 2.475

€ 2.475

€ 2.475

€ 4.903

Gastanker

€ 800

€ 800

€ 800

€ 943

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor het onderzoek van vracht- en tankschepen en voor de verdere werkzaamheden nodig voor de hernieuwde afgifte van een certificaat of een verklaring, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

 

Tonnage

     

Scheepstype

tot 2000

2000 tot 6000

6000 tot 9000

vanaf 9000

 

GT

GT

GT

GT

         

Vrachtschip

€ 527

€ 527

€ 527

€ 617

Olietanker

€ 1.340

€ 1.340

€ 1.340

€ 2.385

Chemicaliëntanker

€ 527

€ 527

€ 527

€ 617

Olie/chemicaliëntanker

€ 1.340

€ 1.340

€ 1.340

€ 2.385

Gastanker

€ 527

€ 527

€ 527

€ 617

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor het onderzoek van aannemersmateriaal en de verdere werkzaamheden nodig voor de eerste afgifte van een certificaat of een verklaring, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

 

Tonnage

       

Scheepstype

tot 500

500 tot 2000

2000 tot 6000

6000 tot 9000

vanaf 9000

 

GT

GT

GT

GT

GT

           

Aannemersmateriaal

         

met voortstuwing

€ 349

€ 800

€ 800

€ 800

€ 943

Aannemersmateriaal

         

zonder voortstuwing

€ 349

€ 349

€ 349

€ 349

€ 349

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor het onderzoek van aannemersmateriaal en voor de verdere werkzaamheden nodig voor de hernieuwde afgifte van een certificaat of een verklaring, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

 

Tonnage

       

Scheepstype

tot 500

500 tot 2000

2000 tot 6000

6000 tot 9000

vanaf 9000

 

GT

GT

GT

GT

GT

           

Aannemersmateriaal

         

met voortstuwing

€ 349

€ 527

€ 527

€ 527

€ 617

Aannemersmateriaal

         

zonder voortstuwing

€ 349

€ 349

€ 349

€ 349

€ 349

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor het onderzoek van schepen, geen passagiersschepen, vracht- en tankschepen of aannemersmateriaal zijnde en voor de verdere werkzaamheden nodig voor de eerste afgifte van een certificaat of een verklaring, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

 

Tonnage/lengte

     

Scheepstype

tot 500

500 tot 2000

vanaf 2000

tot 24 meter

vanaf 24 meter

 

GT

GT

GT

GT

GT

           

Supply- en supportschip

€ 349

€ 800

€ 800

   

Special purpose schip

€ 349

€ 800

€ 800

   

MODU met voortstuwing

€ 349

€ 800

€ 800

   

MODU zonder voortstuwing

€ 349

€ 349

€ 349

   

Hotelplatform

€ 349

€ 349

€ 349

   

Sleepboot

     

€ 349

€ 349

Personentender

     

€ 349

€ 349

Patrouille-, peil- en meetvaartuig

     

€ 349

€ 349

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor het onderzoek van schepen, geen passagiersschepen, vracht- en tankschepen of aannemersmateriaal zijnde en voor de verdere werkzaamheden nodig voor de hernieuwde afgifte van een certificaat of een verklaring, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

 

Tonnage/lengte

     

Scheepstype

tot 500

500 tot 2000

vanaf 2000

tot 24 meter

vanaf 24 meter

 

GT

GT

GT

GT

GT

           

Supply- en supportschip

€ 349

€ 527

€ 527

   

Special purpose schip

€ 349

€ 527

€ 527

   

MODU met voortstuwing

€ 349

€ 527

€ 527

   

MODU zonder voortstuwing

€ 349

€ 349

€ 349

   

Hotelplatform

€ 349

€ 349

€ 349

   

Sleepboot

     

€ 349

€ 349

Personentender

     

€ 349

€ 349

Patrouille-, peil- en meetvaartuig

     

€ 349

€ 349

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor het onderzoek van niet-geklasseerde schepen en de verdere werkzaamheden nodig voor het viseren van een certificaat of een verklaring, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

 

Tonnage/lengte

   

Scheepstype

tot 500

vanaf 500

tot 24 meter

vanaf 24 meter

 

GT

GT

GT

GT

         

Vrachtschip

€ 232

€ 298

   

Aannemersmateriaal

       

met voortstuwing

€ 232

€ 298

   

Aannemersmateriaal

       

zonder voortstuwing

€ 232

€ 232

   

Supply- en supportschip

€ 232

€ 298

   

Sleepboot

   

€ 232

€ 232

Personentender

   

€ 232

€ 232

Patrouille-, peil- en meetvaartuig

   

€ 232

€ 232

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2004]

Indien een scheepstype niet is opgenomen in de artikelen 2 tot en met 10, wordt voor de afgifte van een certificaat of een verklaring door het Hoofd van de Scheepvaartinspectie het tarief gebaseerd op het tarief van het scheepstype dat hiermee het meest overeenkomt.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2004]

  • 1 Voor het onderzoek aan boord en de verdere werkzaamheden nodig voor een tussentijdse aanpassing van een certificaat of verklaring, is een tarief verschuldigd van € 349.

  • 2 Voor de werkzaamheden nodig voor het verstrekken van een extra exemplaar, een tussentijdse vervanging of de afgifte van een certificaat of verklaring, zonder dat daarvoor een onderzoek aan boord plaatsvindt, is een tarief verschuldigd van € 174.

  • 3 Indien ten behoeve van een schip tegelijkertijd meerdere documenten als bedoeld in het tweede lid worden verstrekt, zonder dat hiervoor een onderzoek aan boord plaatsvindt, is voor elk volgend document een tarief verschuldigd van € 111. Voor de vervanging van certificaten of verklaringen die door een scheepsongeval verloren zijn gegaan, is geen vergoeding verschuldigd.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2004]

De artikelen 46 en 47 van de Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet 2003 zijn van toepassing.

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

Artikel 16

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarieven Besluit voorkoming olieverontreiniging door schepen 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

Roelf H. de Boer

Terug naar begin van de pagina