Regeling tarief ontheffing vaarbewijsplicht 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2003

Regeling tarief ontheffing vaarbewijsplicht 2003

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 26, derde lid, van de Binnenschepenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

De kosten van behandeling van een aanvraag van een ontheffing van de verplichting tot het voorzien zijn van een geldig vaarbewijs bedragen € 135.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

De Regeling tarieven ontheffing vaarbewijsplicht wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarief ontheffing vaarbewijsplicht 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

Roelf H. de Boer.

Terug naar begin van de pagina