Regeling tarief examen certificaatloods 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2003

Regeling tarief examen certificaatloods 2003

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 5, derde lid, van de Loodsenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor de deelname aan het examen ter verkrijging van een verklaring als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Loodsenwet, is een vergoeding verschuldigd van € 207.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

De Regeling tarief examen certificaatloods wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang 1 januari 2003.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarief examen certificaatloods 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

Roelf H. de Boer

Terug naar begin van de pagina