Regeling tarief monsterboekje 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2003

Regeling tarief monsterboekje 2003

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 62, aanhef en onderdeel d, van de Zeevaartbemanningswet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

Ter vergoeding van de kosten voor de afgifte of vervanging van een monsterboekje of een voorlopig monsterboekje wordt de aanvrager een bedrag van € 39 in rekening gebracht.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarief monsterboekje 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

Roelf H. de Boer.

Terug naar begin van de pagina