Vermogensoverdracht van het AAf over 2001

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geldend van 15-12-2002 t/m 21-09-2004

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 december 2002, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/F&W/02/93627, houdende de vermogensoverdracht van het AAf over 2001

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel VIII, eerste lid, van de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 22-09-2004]

De overdracht van vermogen ten laste van het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds over het boekjaar 2001 bedraagt:

a.

ten gunste van het Arbeidsongeschiktheidfonds:

-€ 43,2 miljoen; b.

ten gunste van het Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen:

-€ 4,8 miljoen.

Artikel 2

[Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening in de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 december 2002

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina