Toepassing Wet Nationale ombudsman

[Regeling vervallen per 01-07-2013.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 30-06-2013

Toepassing Wet Nationale ombudsman

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelezen de verzoekschriften van de bestuursorganen van de hierna genoemde gemeenten en gemeenschappelijke regelingen;

Gelet op de artikelen 1b en 1c van de Wet Nationale ombudsman en de artikelen 2 en 3 van het Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 De Wet Nationale ombudsman is van toepassing op de bestuursorganen van de volgende gemeenten:

  • 1. Arnhem

  • 2. Bolsward

  • 3. Borculo

  • 4. Bussum

  • 5. Dinxperlo

  • 6. Emmen

  • 7. Gouda

  • 8. Landerd

  • 9. Leidschendam-Voorburg

  • 10. Moordrecht

  • 11. Muiden

  • 12. Naarden

  • 13. Neede

  • 14. Oostflakkee

  • 15. Pekela

  • 16. Tilburg

  • 17. Tubbergen

  • 18. Venray

 • 2 De Wet Nationale ombudsman is van toepassing op de bestuursorganen van de volgende gemeenschappelijke regelingen:

  • 1. Instituut Zorgverzekeraar Ambtenaren (IZA)

  • 2. Intergemeentelijk samenwerkingsorgaan Midden-Holland

  • 3. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee

  • 4. Interprovinciale ziektekostenregeling (IZR)

  • 5. Natuur- & Recreatieschap Reeuwijkse Plassen en omgeving

  • 6. Recreatieschap Hitlandbos

  • 7. Regio Parkstad Limburg

  • 8. Regionale Sociale Dienst Alblasserwaard-Oost/Vijfheerenlanden

  • 9. ReinUnie

  • 10. Wegschap Tunnel Dordtse Kil

  • 11. Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 De volgende gemeenschappelijke regelingen zijn een vergoeding verschuldigd, genoemd in artikel 2, eerste lid, van het Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman:

  • 1. Intergemeentelijk samenwerkingsorgaan Midden-Holland

  • 2. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee

  • 3. Interprovinciale ziektekostenregeling (IZR)

  • 4. Natuur- & Recreatieschap Reeuwijkse Plassen en omgeving

  • 5. Recreatieschap Hitlandbos

  • 6. Regio Parkstad Limburg

  • 7. Regionale Sociale Dienst Alblasserwaard-Oost/Vijfheerenlanden

  • 8. ReinUnie

  • 9. Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina