Wijziging Uitvoeringsregeling BTS-2001 en vaststelling aanvraagperiode en subsidieplafonds BTS 2003-I

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 15-12-2002 t/m 31-12-2003

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 10 december 2002, nr. WJZ 02062320, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling BTS-2001 en vaststelling aanvraagperiode en subsidieplafonds BTS 2003-I

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2004]

Als periode na afloop waarvan de aanvragen op grond van het Besluit subsidies bedrijfsgerichte technologische samenwerkingsprojecten die in die periode zijn ontvangen, worden behandeld, wordt vastgesteld 2 januari 2003 tot en met 10 maart 2003.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2004]

De subsidieplafonds voor het verlenen van subsidies op aanvragen op grond van het Besluit subsidies bedrijfsgerichte technologische samenwerkingsprojecten, ontvangen in de in artikel II genoemde periode, worden vastgesteld op:

  • a. € 5 000 000 voor internationale technologische samenwerkingsprojecten;

  • b. € 1 400 000 voor opkomende markten samenwerkingsprojecten;

  • c. € 4 500 000 voor ICT-doorbraakprojecten;

  • d. € 14 500 000 voor generieke technologische samenwerkingsprojecten.

Artikel IV

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van artikel I, dat in werking treedt met ingang van 2 januari 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 10 december 2002

De

Minister

van Economische Zaken,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina