Subsidieplafond 2003 voor subsidies o.g.v. Besluit subsidies regionale investeringsprojecten 2000

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 15-12-2002 t/m 10-06-2005

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 10 december 2002, nr. WJZ 02061285, houdende uitvoering van artikel 7 van het Besluit subsidies regionale investeringsprojecten 2000

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 7 van het Besluit subsidies regionale investeringsprojecten 2000;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-06-2005]

Het subsidieplafond voor het in 2003 verlenen van subsidies op grond van het Besluit subsidies regionale investeringsprojecten 2000 wordt vastgesteld op € 16 031 000.

Artikel 2

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 10 december 2002

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

J.G. Wijn

Terug naar begin van de pagina