Vrijstellingsregeling artikel 42a Meststoffenwet

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2005

Vrijstellingsregeling artikel 42a Meststoffenwet

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 59, eerste lid, van de Meststoffenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Van de verplichting, bedoeld in artikel 42a van de Meststoffenwet, wordt vrijstelling verleend voor de aangiften van de heffingen die betrekking hebben op de jaren 2002 en volgende.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Vrijstellingsregeling artikel 42a Meststoffenwet.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant geplaatst worden.

's-Gravenhage, 10 december 2002

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

B.J. Odink

Terug naar begin van de pagina