Regeling indexering specifieke uitkering onderwijs in allochtone levende talen 2002 - 2003

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 21-12-2002 t/m 30-12-2004

Regeling indexering specifieke uitkering onderwijs in allochtone levende talen 2002 - 2003

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

  • artikel III van de wet van 5 maart 1998, Stb. 148 (houdende wijziging van enkele onderwijswetten in verband met het onderwijs in allochtone levende talen en enkele technische aanpassingen);

Besluit:

Artikel 1. Indexering oalt schooljaar 2002-2003

[Vervallen per 31-12-2004]

Per 1 augustus 2002 wordt ten behoeve van het schooljaar 2002-2003 het bedrag bedoeld in artikel III, tweede lid onder a, van de wet van 5 maart 1998, houdende wijziging van enkele onderwijswetten in verband met het onderwijs in allochtone levende talen en enkele technische aanpassingen (Stb. 148), zoals vastgesteld op grond van artikel 2, eerste lid, van de regeling Indexering specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goa) en onderwijs in allochtone levende talen (oalt) 2001-2002 van 6 juli 2001, zoals geplaatst in Uitleg, Gele katern, OCenW-Regelingen, nr. 18a van 25 juli 2001, met 7,1 procent verhoogd.

Per 1 augustus 2002 wordt ten behoeve van het schooljaar 2002-2003 het bedrag, bedoeld in artikel III, tweede lid, onder b, van de wet van 5 maart 1998, houdende wijziging van enkele onderwijswetten in verband met het onderwijs in allochtone levende talen en enkele technische aanpassingen (Stb. 148), zoals vastgesteld op grond van artikel 2, tweede lid, van de regeling Indexering specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goa) en onderwijs in allochtone levende talen (oalt) 2001-2002 van 6 juli 2001, zoals geplaatst in Uitleg, Gele katern, OCenW-Regelingen, nr. 18a van 25 juli 2001, met 3,7 procent verhoogd.

Artikel 2. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt met toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen geplaatst. Van deze plaatsing wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling bekend is gemaakt en werkt terug tot en met 31 juli 2002.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling indexering specifieke uitkering onderwijs in allochtone levende talen 2002 - 2003.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina