Regeling vrijstelling nachtarbeid 2002

[Regeling vervallen per 23-03-2005.]
Geldend van 15-12-2002 t/m 22-03-2005

Regeling vrijstelling nachtarbeid 2002

De Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 2.6:1, eerste lid, onderdeel a, van het Arbeidstijdenbesluit vervoer;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 23-03-2005]

 • 1 Van artikel 2.5:4, vierde lid, van het Arbeidstijdenbesluit vervoer zijn vrijgesteld:

  • a. vervoer van levende dieren;

  • b. vervoer van ochtendkranten;

  • c. vervoer van postzendingen en -pakketten;

  • d. collectief binnenlands vervoer van bloembollen, bloemen, planten en boomkwekerijproducten.

 • 2 Het eerste lid is uitsluitend van toepassing voorzover daarover in collectief overleg overeenstemming is bereikt.

Artikel 2

[Vervallen per 23-03-2005]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2002.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 23 maart 2005.

Artikel 3

[Vervallen per 23-03-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vrijstelling nachtarbeid 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

Roelf H. de Boer

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina