Regeling instemming destructietarieven derde en vierde kwartaal 2002

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 11-12-2002 t/m 23-01-2004

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij houdende instemming destructietarieven voor het derde en vierde kwartaal van 2002

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 21, vierde lid, van de Destructiewet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor het ophalen en verwerken van gespecificeerd hoog-risico-materiaal wordt voor het derde en vierde kwartaal van 2002 ingestemd met de volgende tarieven:

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2002.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling instemming destructietarieven derde en vierde kwartaal 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C.P. Veerman

Bijlage 1 als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Regeling instemming destructietarieven derde en vierde kwartaal 2002

[Vervallen per 24-01-2004]

Ophaaltarief kadavers

per stop

€ 10,55 (excl. BTW)

Verwerkingstarief kadavers

Diersoort

eenheid

Verwerkingstarief

Slachtvarken

per dier

0,85

Big

per vat van

2,67

 

max. 200 ltr

 

Zeug

per dier

3,20

rund > 1 jaar

per dier

10,67

Kalf

per dier

1,49

Nuka

per dier

0,85

Schaap

per dier

0,85

Geit

per dier

0,45

lam

(schaap/geit)

per vat van

max. 200 ltr

2,67

Paard

per dier

7,47

Veulen

per dier

1,49

Pony

per dier

3,41

Pluimvee

per vat van

max. 200 ltr

2,67

Bedragen in euro's, exclusief BTW.

Bijlage 2 als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de Regeling instemming destructietarieven derde en vierde kwartaal 2002.

[Vervallen per 24-01-2004]

Categorie

(kleine

leveranciers)

Kg per stop

Tarieven slachtafval

Derde en vierde kwartaal 2002

per stop

Klasse 1

0 - 100

27,33

Klasse 2

101-200

36,64

Klasse 3

201-300

45,84

Klasse 4

301-400

55,06

Klasse 5

401-500

64,34

Categorie

(grote

leveranciers)

Kg per stop

Tarieven slachtafval

Derde en vierde kwartaal 2002

per stop

Klasse 6

501-5000

126,55

Klasse 7

5000 - >

118,85

Bedragen in euro's, exclusief BTW.

Terug naar begin van de pagina