Besluit documenten leeftijdsvaststelling Tabakswet

[Regeling vervallen per 28-10-2005.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 27-10-2005

Besluit van 4 december 2002, houdende uitvoering van artikel 8, tweede lid, van de Tabakswet (Besluit documenten leeftijdsvaststelling Tabakswet)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 november 2002, kenmerk POG/GB 2.329.018;

Gelet op artikel 8, tweede lid, van de Tabakswet;

De Raad van State gehoord (advies van 20 november 2002, nummer W13.02.0512/III);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 november 2002, POG/GB 2.336.576;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 28-10-2005]

  • 2 Bij ministeriële regeling kunnen andere documenten worden aangewezen aan de hand waarvan de leeftijd kan worden vastgesteld.

Artikel 2

[Vervallen per 28-10-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit documenten leeftijdsvaststelling Tabakswet.

Artikel 3

[Vervallen per 28-10-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 4 december 2002

Beatrix

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C. I. J. M. Ross-van Dorp

Uitgegeven de dertiende december 2002

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina