Subsidieplafond KeBB 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2003

Subsidieplafond KeBB 2003

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op: artikel 5, tweede lid, en artikel 6, zesde lid, van de Subsidieregeling Kennisuitwisseling Beroepsonderwijs Bedrijfsleven;

Besluit

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor subsidie op grond van de Subsidieregeling Kennisuitwisseling Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is in 2003 een maximaal verplichtingenbedrag van € 4.000.000 beschikbaar inclusief apparaatskosten.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

Een aanvraag voor bijdrage op grond van de Subsidieregeling Kennisuitwisseling Beroepsonderwijs

Bedrijfsleven voor 2003 wordt in de periode van 1 januari tot en met 28 februari 2003 of in de periode van 1 maart tot en met 6 juni 2003 schriftelijk ingediend bij Senter met gebruikmaking van een volledig ingevuld origineel van een ondertekend formulier dat bij Senter verkrijgbaar is, en de bijlagen, bedoeld in artikel 6, zevende lid, van de Subsidieregeling Kennisuitwisseling Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling wordt met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen geplaatst. Van deze plaatsing wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003 en vervalt met ingang van 1 januari 2004.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieplafond KeBB 2003.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. A.D.S.M. Nijs, MBA

Terug naar begin van de pagina